Az önkéntesség fontossága: előadás, 2014. december 9.

Az előadás elsődleges célja volt tanulóinkkal megismertetni az önkéntesség fogalmát, általános tájékoztatást adni az önkéntes munka jellemzőiről, társadalmi jelentőségéről, lehetőségeiről, a tevékenységgel járó kötelezettségekről és jogokról.

Mindezt személyessé kellett tenni a gyerekek számára, hogy megértsék, a maguk életében mit jelent a fogalom. A diákokkal összegyűjtöttük, milyen dolgokat köszönhetünk az életünkben az önkéntességnek.

Az előadás másodlagos célja az ismertetéssel megérttetni a tanulókkal, hogy fontosnak érezzék saját közösségüket, és hogy aktivizáljuk őket: felkeltsük a tanulóink érdeklődését, vonzóvá tegyük számukra a mások számára végzett önkéntes munkát, illetve a hasznos, értelmes szabadidő-eltöltés iránti igényüket növeljük.

A felmerült kérdések megválaszolását követően az önkéntességgel kapcsolatos véleményekről folytatott kötetlen beszélgetéssel ért véget a program.

Richterné Gál Hedvig