Természetvédő szakkör – február

 

Az első foglalkozáson a hulladékgazdálkodással foglalkoztunk. A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere. Megbeszéltük az alapelveket. Nagyon fontos itt is a megelőzés, az elővigyázatosság, a gyártói felelősség, a regionalitás, az önellátás, példamutatás, az elérhető legjobb eljárás, a költséghatékonyság.

A következő alkalommal a kémia tananyaghoz kapcsolódóan az anyagok veszélyjelzéseivel foglalkoztunk. Megnéztük a kémia szertárban az általunk ismert, használt anyagok milyen jelzéssel vannak ellátva, mire kell figyelnünk ezen anyagok használata során.

A harmadik foglalkozáson a réz és ólom jelentőségével ismerkedtünk. A réz az egyik legkorábban megismert és felhasznált fémünk. Jó elektromos vezetőképessége és forraszthatósága miatt elektronikai alkatrészekben gyakran alkalmazzák. Megbeszéltük a felületén kialakult patina réteg gazdasági jelentőségét.

Különleges figyelmet kell fordítani az ólomtartalmú hulladékokra, mert ezek veszélyes tulajdonságúak – vegyületei egészségkárosodást okoznak. Legnagyobb mennyiségben az akkumulátorokban találhatók, ezek feldolgozása speciális üzemekben történik.

Comments are closed.