Kirándulás az Ökocentrumba

Kirándulást tettünk Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba. Megtekintettük a hüllőket és az akváriumot. A vidra- és pelikán etetés külön érdekességet jelentett a tanulók számára. A 3D moziban összefoglalva tekintettük meg a tó életéről szóló filmet. Az ebéd után „Tüskevár” csónaktúrán vehettek részt a tanulók, élőben nézhették a tavaszi ébredő tavat. A játszóterek kiváló alkalmat kínáltak a szabad játékra. Sok kellemes élménnyel gazdagodhattak e napon tanulóink.

Német szakkör április

ÁPRILIS

Az szakköri foglalkozások az egyházi ünnep, a húsvét jegyében indultak. Megnéztünk nagy világvallásokat, mint a kereszténység, az iszlám, illetve a zsidó vallás legfontosabb jellemzőit. Például: Judentum: Synagoge, Thora, Gott

Islam: Koran, Moschee, Gott

Christentum: Bibel, Katholisch, Gott

A kereszténységen belül pedig néhány fontos kifejezést:

die Bibel lesen

an Gott glauben

vor Ostern fasten     u. s. w.

Nem feledkezhetünk meg a legfontosabb didaktikai szempontról, az ismétlésről. Ha sokszor elővesszük a legegyszerűbbnek vélt feladatsort, akkor nem lepődünk meg, hogy a bemutatkozást is el lehet felejteni. Tehát a WAS IST DAS?- WER IST DAS? típusú kérdéseket is napi renden kell tartani.

Ismétlésben szerepeltek egyszerű kérdések, mondatok, panelmondatok, illetve hétköznapi témák,mint ruhadarabok, színek,testrészek, szabadidő. A gyakorlás játékos formában történt: Simon mondja, barkoba-játék keretében.

Német szakkör március

Elérkeztünk a környezetvédelemmel kapcsolatos téma összegzéséhez, lezárásához. De pontosan azt fogalmaztuk meg az utolsó címek egyikeként, amivel indítani kell ezt a létünket, komfortérzésünket meghatározó nagyon fontos területét életünknek, hogy a környezetvédelem mindenkinél OTTHON kezdődik. Ezek nem mások, mint beidegződések, hozott viselkedési, magatartási modellek kellenek , hogy legyenek. De TUDATOS, TANULT , TUDOMÁNYOSAN, ALÁTÁMASZTOTT ismeretek alapján. Előkerültek egyszerűbb német szövegek, amelyeket szótározással értelmeztünk. ( Hagyományos papíralapú szótári munka, illetve online formájában.)

S végezetül szerkesztettünk egy kiáltványt 5 ponttal, 3 nyelven.

  • Ébredjetek!
  • A természet a mi kezünkben van!
  • Adjatok esélyt a természetnek!
  • Még van esélyünk, hogy változtassunk!
  • A Földünk veszélyben!

A folyamatos nyelvi ismétlést nem mellőzhetjük, előkerültek újra a kérdőszavak. Aktuális tananyagként pedig a húsvét. Külön figyelmet fordítottunk az ünnep egyházi jellegére.

Angol szakkör április

Április hónapban – a Húsvétból kiindulva – részletesen megismertük a nagy világvallásokat, az ehhez kapcsolódó angol szókinccsel. A magyar hagyományokat, szokásokat is megbeszéltük, különösen kiemelve az ünnep egyházi jelentőségét. Ehhez változatos feladatokat kaptak a gyerekek (szókártyák, majd feleletválasztós illetve kifejtős kvíz kérdéssor). Ezáltal a teljes húsvéti időszak kifejezéseit megismertük (Ash Wednesday, lent, stb.).
A hónap második felében a gyerekek nyelvi alapismereteit igyekeztünk mélyíteni a húsz legfontosabb kérdés – válasz játékos gyakorlásával. Jó alkalom volt ez a kérdőszavak és a kérdő szerkezet felelevenítésére. Ezután már egyszerű barkóba-játékot is tudtunk játszani a gyerekek örömére.

Angol szakkör március

A környezetvédelem témakörének szavait, kifejezéseit átismételtük. Megbeszéltük, hogy mindenkinek a saját lehetőségei szerint tenni is kell a környezet, természet megóvásáért, és ezt otthon kell elkezdeni. Ehhez azonban ismeretek is szükségesek. Egy, a témához kapcsolódó angol szöveget olvastunk és értelmeztünk, megbeszéltünk. Az ismeretlen szavakat az online szótárakból kerestük ki.
Zárásként készítettünk egy kiáltványt angolul, németül és magyarul, ennek fő pontjai:
 Ébredjetek!
 A természet a mi kezünkben van!
 Adjatok esélyt a természetnek!
 Még van esélyünk, hogy változtassunk!
 A Földünk veszélyben!
A hónap végén a húsvéti szókincsünket frissítettük fel, illetve tanultunk új kifejezéseket is. Online játékokat is használtunk arra, hogy az ünnep brit tradícióit, szimbólumait és ételeit megismerjük.

Előadás – egészséges életmód

A projekt időtartama alatt sokszor foglalkoztunk az egészséges életmóddal, az egészséges táplálkozással. Most egy egész délutánt fordítottunk e téma megbeszélésére. Előadást hallgathattunk e témában, majd játékos formában dolgoztuk fel, zöldség kóstolót tartottunk, majd a meglévő zöldségek felhasználásával friss salátát készítettünk. A játék részében étlapot terveztünk, melyben a változatosságra és egészségre is figyeltünk. Jóízűen fogyasztottuk el ezeket, és jó hangulatban zártuk a napot.

Szakkör április

Utolsó foglalkozásainkat a sport és a játékosság jegyében tartottuk. Két délután is sportoltunk. A fiúk mini focibajnokságot tartottak, itt a lányok a szurkolók szerepében tűntek fel. A lányok a csapatsport helyett az oly divatos zumbát választották. Két egész délután telt így, mindenki kellemesen elfáradt és feltöltődött.
A hónap utolsó foglalkozásán lezártuk a projektet, egy teázós, süteményes, beszélgetős délután keretében.
Az elmúlt egy évben sok új ismerettel, sok játékos feladattal, új barátságokkal gazdagodtunk, s nagyon jó hangulatban telt a sok együtt töltött idő.

Szakkör március

Márciusban a tavaszra, nemzeti ünnepünkre és a húsvétra is készülődtünk. Mindehhez a legfontosabbnak tartottuk, hogy környezetünket és lelkünket is rendbe tegyük.
Nagytakarításba fogtunk. Seprűt és gereblyét ragadtunk, az iskola előtti teret és az udvart is szépen rendbe tettük. A hónap végén a szülők segítségével fákat ültettünk, ezzel is hangulatosabbá téve iskolánk udvarát. A fák öntözését, gondozást, figyelemmel kísérését egy-egy kis csoport vállalta magára.
Mivel katolikus iskola vagyunk, különösen figyeltünk a lelki feltöltődésre, hisz a nagyböjt jelentős szerepet tölt be életünkben. A nagytakarítás mellett frissítő, elgondolkodtató olvasmányokkal, azok értelmezésével is sokat foglalkoztunk.
A Barkóföldi Erdei Iskola egyesület segítségével lehetőségünk nyílt a hagyományos tojásfestés kipróbálására, nagyon szép hímes tojásokkal térhettünk haza.

Szakkör február

A januári foglalkozások lezárásaképpen vetélkedővel kezdtünk. Meghívtuk a vetélkedőre testvériskolánk két csapatát is, így a hat csapat érdekes, játékos gyakorlatokkal, feladatokkal tűzdelt versenyen mérhette össze erejét. Szerepelt itt az egészségünkkel, a vitaminokkal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos feladat, zöldség kóstolás, puzzle és totó.
A játékos vetélkedőn iskolánk Vitaminbomba csapata győzött, de a többiek is jó hangulatban töltötték a délutánt.
A hónap második felében a társadalmi egyenlőség volt a téma. Érdekes volt, hogy mennyire sokszínű vélemény alakult ki a tanulók között e témában. Kifejtették véleményüket, sok-sok kérdést tettek fel, és szívesen hallgatták meg a többiek véleményét.

A testvériskola bemutatása

Miután már több alkalommal is találkoztunk testvériskolánk tanulóival, több közös rendezvényen is részt vettünk, látogatást is tettünk az iskolában, egy előadást szerveztünk arra is, hogy a részletekkel is megismerkedjünk. Az előadás után kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtünk tovább, s tehette fel mindenki kérdését.

A Rimaszécsi Alapiskola  teljes szervezettségü iskola 436 tanulóval. Az alsó tagozaton 13 osztály müködik, a felső tagozat  tanulói  11 osztályban tanulnak. Minden évfolyamban több osztály müködik, a kilencedik osztály kivételével és külön osztályban tanulnak a speciális oktatási-nevelést igénylő tanulók. Az alsótagozatos tanulók számára kétosztályos napközi otthon van kialakítva.

Az iskola  három épületben van elhelyezve. Az iskola új épületében kapott helyet az 1-4. osztály, a napközi otthon. A nagyobbik épületben kapott helyet a felsőtagozatos tanulók osztályai,  Az udvar különálló épületében van az iskolai konyha, valamint az emeleten két speciális osztály, műhely és a tanítói könyvtár.

Az iskola a Kertalja nevű utcában található, melyet szép nagy udvar vesz körül. Van saját tornaterme, sportpályája, melyet tanításon kívüli tevékenységekre is fel lehet használni.

Az iskolát részben Rimaszécsi gyerekek látogatják, de a környék falvaiból is ide járnak a gyerekek. Az iskola vonzáskörzetébe tartozó iskolák – Martonfala, Dobóca, Harmac, Jéne, Zádor, Iványi, Cakó, Balogújfalu, Csíz, Velkenye, Lénártfala.

Úgy Rimaszécset, mint a környező többi település lakóit magas arányú munkanélküliség jellemzi és ebből ered, hogy tanulóink 75 %  szociálisan hátrányos helyzetü családból származik. E családok ingerszegény környezete jelentős mértékben befolyásolja a tanulók testi, szellemi, szociális fejlődését és feltételezhetően ebből származik, hogy iskolánk tanulói között vannak könnyü és közepes mentális sérüléssel illetve tanulási és viselkedési zavarral küszködő gyerekek. Ezen tanulók egy része speciális osztályt látogat, a többiek a hagyományos osztályokban tanulnak. Számukra külön tanterveket készítettünk, amelyeket a losonci integrációs központ és a rimaszombati pedagógiai-pszihológiai központ szakembereinek segítségével állítottunk össze. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezen kívül még iskolai pszichológusra is szükségünk lenne, mert a pedagógusok nem rendelkeznek kellő gyakorlattal  a mentálisan sérült  tanulók oktatásában.

Tanulóink számára legérdekesebbek azok a témák voltak, amelyek eltérnek a mi iskolánkétól. Ilyenek a 9 évfolyamos oktatás, a szlovák nyelv tanulása, az osztályzás fordított alkalmazása.