Egészséges életmód-kiscsoportos foglalkozás 2020.01.

Külön témaként kell foglalkoznia reggelizés kérdéseivel. Különböző vizsgálati eredmények nemcsak a reggeli étkezés gyakori elmaradásának elrettentő következményeit mutatták meg, hanem ennek az ellenkezőjét is: egy jamaicai kísérlet tanúságaként szemléltették az elmaradt otthoni reggelizés iskolai pótlásával elért teljesítménynövekedést – elsősorban a matematikai feladatok megoldása terén. Ezek ismeretében az sem meglepő, hogy sok serdülő nagyon megijed a sok és nem megfelelő evés lehetséges következményeitől (elsősorban természetesen a lányok). Mivel pedig ebben a korban a fiatalok amúgy is hajlamosak arra, hogy elégedetlenek legyenek a saját testükkel, aggasztóan sokan áldozatául esnek az anorexia és a bulímia nervosa nagyon súlyos kórképeivel jellemezhető betegségeknek.
Szeretnénk minél több tantárgyba, tantárgyi témakörökbe, órai modulokba és tanórákon kívüli foglalkozásokba beépíteni az egészséges életmódra nevelés alappilléreinek kialakítását. Szeretnénk még több tanulmányi sétát szervezni a közeli zöldségeshez, valamint a kis üzletekbe. Célunk, hogy a multinacionális üzlethálózatokkal szemben megismertessük a gyermekeket a hazai kiskereskedelmi forrásokkal is. A gyerekeken keresztül igyekszünk a szülők vásárlási szokásaira is jó hatással lenni. Az egészséges életmódra nevelésben fontos, hogy a gyerekek a mindennapok során minél többször, többféleképpen találkozzanak a legfontosabb alapelvekkel. Erre kiváló lehetőség a felnőttek állandó példamutatása, és a tanórák adta lehetőségek kiaknázása. Kellő kreativitással, és elhivatottsággal minden tantárgyba be lehet építeni ezen elveket. A hagyományos és audiovizuális szemléltetés mellett az élményszerű ismeretszerzést érdemes előnyben részesíteni. Fontos, hogy a tanulók szerezzék meg az elméleti alapokat, és ennek hatására cselekedjenek átgondoltan saját egészségük megőrzése, ill. a környezet megóvása terén. A kötetlen, őszinte beszélgetések kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekekre pozitív befolyást gyakoroljunk, ösztönözzük őket megfelelő életmód kialakítására, akár meséből, akár a saját életünkből vett hétköznapi jó és rossz példákkal.

Egészséges életmód-kiscsoportos foglalkozás 2020.01.

Egészséges életmód

Mi felnőttek tudjuk, hogy miért fontos és miként lehet egészségesen táplálkozni, valamint miért elengedhetetlen szervezetünk optimális működéséhez a rendszeres testmozgás. Egy gyermek számára azonban ez sokkal nehezebben értelmezhető, hiszen az egészség fogalma túl tág, főként a kisebbeknek.
Az egészséges életmód témája változatos és színes témákat tartogatott, hiszen ebbe a témakörbe beletartozik a testi és a lelki egészség, azok megőrzése. Biológia és kémia tantárgyon keresztül ismerkedtünk a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok tulajdonságairól, beviteli arányáról. Egészséges táplálkozással kapcsolatban az élelmiszerekről olvastunk, illetve a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának hatásairól.
Nagyon fontos odafigyelni a felnövekvő nemzedék szokásainak kialakítására, gondolok itt a naponkénti testedzésre és az egészséges táplálkozásra, valamint a stresszmentes életvitel kialakítására.

A gyerekek nagyon szépen el tudják mondani hogyan és miként kellene táplálkozni, mozogni. De amikor arról beszéltünk mennyit valósítanak meg bizony messze áll a valóság az optimálistól.

 

Egészséges életmód-kiscsoportos foglalkozás 2019.12.

A drog elleni küzdelemben a pusztán tüneti kezelés (felvilágosítás, a hozzáférés korlátozása) nem elég, fel kell tárni a valódi okokat, ami a fiatalokat e szerek használatára ösztönzi. És ha ezek az okokat megismerjük és elkezdjük kezelni, talán tettünk végre valamit.
Az a tény, hogy ezek az iskolai tényezők akkor is magyarázzák a kábítószer fogyasztást, ha a tanuló családi hátterét és kábítószer kitettségét is figyelembe vesszük, azt mutatja, hogy az iskolának igenis van felelőssége abban, hogy drogozik-e a tanuló!
A rossz tanulónak beállított tanulók általában a közösségben is perifériára kerülnek. Ez a kirekesztettség űzi őket gyakran a kábítószer felé. Az előítéletes vagy nem eredményes pedagógusi magatartásnak tehát negatív hatása lehet, míg az integráló és gyermekközpontú megközelítésnek minden bizonnyal erőteljes védelmező hatása van, és nem csak a szerhasználat tekintetében! A drog ugyan ellazít, javítja a használó hangulatát, élvezetesebbé teheti a szórakozást, de köztudottan rossz hatással van az egészségre, pszichés problémákat okoz és függőségi tünetekkel járhat, amennyiben nagyobb mennyiségben és gyakrabban használják a káros szereket. A nyilvánvaló és alátámasztott eredmények ellenére a droghasználat tovább terjed. Kutatások alapján az is egyértelmű, hogy minél fiatalabb korban próbálja ki valaki, annál nagyobb a problémás szerhasználat és a függőség kialakulásának esélye. Ezek a fiatalok rosszabbul teljesítenek az iskolában, nagyobb százalékban hagyják abba az iskolai tanulmányaikat, sűrűbben létesítenek védekezés nélküli szexuális kapcsolatot, gyakrabban folytatnak bűnöző életmódot, vagy küzdenek depresszióval.

A témával, illetve a prevencióval kapcsolatban nagy a felelőssége az iskolának, ezért minden lehetőséget igyekeztünk megragadni annak érdeklében, hogy hasznos, korszerű és hiteles képet adjunk a gyerekeknek a drogokról.

Egészséges életmód-kiscsoportos foglalkozás 2019.12.

Drog

Napjaink egyik legégetőbb problémáját jelenti a drogok terjedése, ráadásul egyre fiatalabb gyerekeket érint. A legfontosabb itt is a prevenció, ehhez nem lehet elegendő foglalkozást, programot szervezni, ráadásul folyamatosan szinten kell tartani az általános iskolás korosztálynál is. Érdekes és egyben megdöbbentő, hogy a gyerekek egy része sajnos meglehetősen jól tájékozott a drogok fajtáit illetően. A foglakozásokon videókat, filmeket néztünk és elemeztünk, feladatlapokat töltöttünk. Érintettük a kémia és a biológia tantárgyat a téma során. Szituációs feladatokat végeztünk. Dramatizáltunk. Dilemma-vitát tartottunk. Fogalmazásokat írtunk.
Az előadások célja, hogy a diákok pontosan megismerhessék a jelenlegi drogfogyasztási szokásokat Magyarországon, megérthessék, milyen okokból fordulnak különböző élvezeti szerekhez az emberek. Gondolkodásra szeretnénk késztetni őket, ezáltal egy hosszabb távú egészségtudatos szemléletmódot átadva nekik. Igyekszünk a lehető legérthetőbben elmagyarázni a különböző szerek hatásmechanizmusát, káros rövid és hosszú távú hatásait. Nem az alaptalan ijesztgetésük a célunk, hanem a figyelmük felhívása a valós veszélyekre. Ezenkívül hasznos gyakorlati tudnivalókkal látjuk el őket a függőségekkel kapcsolatban.

Egészséges életmód-függőségek-kiscsoportos foglalkozás 2019.11.

Már egészen kicsi korban érdemes beszélni a gyerekkel az alkohol veszélyeiről, még azelőtt, hogy esélye lenne kipróbálni azt. A gyerekkor a felfedezésről és a tanulásról szól, tehát érdemes bátorítani a gyereket arra, hogy kérdezzen, érdeklődjön, és bizony nem árt, ha néha felmerül egy-egy kényes téma. A megfelelő és őszinte beszélgetés megalapozza a bizalmat, így a gyerek később is a szülőhöz fog menni, ha problémája, gondja van, hogy megbeszélje azt. Az általános iskola vége kritikus szakasza a gyerekek fejlődésének, ilyenkor lehet a legjobban hatni a gyerekre, hogy a megfelelően tudjon vélekedni az alkoholról és a drogokról. A gyerekek ebben a korban szeretik megtapasztalni/tanulni a tényszerű dolgokat és szélesíteni a látókörüket, szinte hajtja őket az információéhség. Ez tehát egy igen jó időszak arra, hogy megtanulja a jó és rossz dolgok közötti különbséget és válaszként már nem a „csak mert”-et kapja, hanem részletesen el lehet neki magyarázni az ok-okozati összefüggéseket. Azonban ebben a korban igen nagy a barátok behatása az egyén gondolkodásmódjára, meg kell tanítani a gyereket a többieknek „nem”-et mondani, mert különben veszélyes helyzetekbe keveredhet. Finoman kell terelgetni a gyereket a helyes úton. A tinédzser időszakban a legnehezebb a gyerekkel bánni, ha ezt megelőzően nem volt meg a kellő okítás, itt már szinte lehetetlen lesz bármit is tenni. Ilyenkor jön a lázadás a világ és a szülők ellen, tehát ha előzőleg nem alakult ki a gyerekben egy egészséges kép az életről és önmagáról, akkor itt már nehéz lesz segíteni neki ebben. Fontos a gyakori és őszinte párbeszéd, mindig jót tesz a szülő-gyerek kapcsolatnak a beszélgetés. A tinik viszont gyakran kerülnek kockázatos helyzetekbe, ám ha megvan a kölcsönös bizalom és tisztelet, akkor nincs baj, mert kezelhető lesz a helyzetek többsége. Az egyik rossz irányba húzó erő a baráti társaság, senki se szeretne kilógni a többiek közül. Ilyen esetben a fenyegetés, a büntetés nem sokat ér, épp ellenkezőleg, a szülő nem tehet mást, mint szeretettel veszi körül gyermekét és bízik benne, hogy jó nevelésben részesült a gyerek és tudni fogja, mi helyes és mi nem.
A foglalkozásokon a gyerekek aktívak voltak, érdekelte őket a téma, hiszen ez a terület erősen jelen van a mindennapokban és nem számít tabunak sem.

Egészséges életmód-Függőségek-kiscsoportos foglalkozás 2019.11. alkozás

Függőségek: alkohol

A dohányzás mellett sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre több felsős gyerek érzi menőnek, ha alkoholt fogyaszt egy-egy buli alkalmával. Nagyon sok családban jelen van az alkohol, mint probléma, ezért nemcsak az alkohol hatásmechanizmusának magyarázatára van szükség, hanem prevencióra is, hogy ne váljon a rossz minta szokássá a gyerekek későbbi életében. A foglalkozások alkalmával filmeket néztünk, oktatóvideókat elemeztünk, kémiai és biológiai oldalról közelítettük meg a témát. Helyzetgyakorlatokat, dilemma-vitákat végeztünk. Teszteket, kérdőíveket töltöttünk, fogalmazást írtunk. A gyerekek is készítettek prezentációt.
Hiába van az, hogy a szülők nem szeretnének tudni róla, és elhessegetik a gondolatot, a valóságban a tinik és a fiatalok nagy része, amint lehetősége adódik rá, kipróbálja az alkoholt.
Van, aki alkalomszerűen és van, aki rendszeresen iszik még azelőtt, hogy nagykorúvá válna. A felmérések szerint a fiatalok 80%-a már középiskolás évei alatt kipróbálta az alkoholt. Igaz ugyan, hogy ez nem ritka a fiatalok körében, mégsem biztonságos, mégsem megengedhető. Fontos, hogy minél fiatalabb korban megkapja a gyerek a megfelelő felvilágosítást az alkohollal kapcsolatban és folyamatosan meg kell beszélni vele a dolgokat, amíg felnőtt nem lesz.
Az alkohol gyakorlatilag méreg a szervezet számára, normális esetben csak kis dózisban kerül a szervezetbe, de így is megmutatkozik az idegrendszerre ható bénító hatása. Nagymértékben befolyásolja a valóságról alkotott képet és az egyén ítélőképességét. Ezért annyira veszélyes, főleg a gyerekeknél, mivel nekik még nincs szilárd ítélőképességük (nincs elég tapasztalatuk) és a problémamegoldó képességük is fejletlen.

Internetbiztonság-kiscsoportos foglalkozás

A gyermekek manapság szinte folyamatosan kommunikálnak egymással szöveges üzenetekben, online közösségekben, vagy akár virtuális világokban való játékok közben. A fizikai jelenlét hiánya miatt a gyermekek gyakran  elfeledkeznek arról, hogy a beszélgető partner nem biztos, hogy az, akinek mondja magát, vagy úgy viszonyulnak hozzájuk, mint ahogy azt feltételezik. Ragadozók barangolnak ezeken a virtuális utcákon, és bármit felhasználnak annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljenek a potenciális áldozatokkal, például úgy, hogy saját magukat is gyermeknek adják ki.

A gyermekekben nagy a kísértés arra, hogy bármit közzétegyenek és mindenkivel megosszanak saját magukról vagy a családjukról készült fotókat, videókat, szöveges üzeneteket, stb. Ez egy valós és komoly veszély, mert a gyerekek nem fogják fel a tetteik következményét. Azt sem ismerik fel, hogy mennyire komoly a személyiség ellopásának esélye, vagy éppen egy káros szoftver fertőzés esélye, amikor mások arra kérik őket, hogy töltsenek ki valamilyen tesztet vagy kattintsanak az általuk küldött hivatkozásra. Ezeken kívül pedig olyan korban élünk, amiben nincs „Visszavonás” gomb, ha valamit kiposztolunk az Internetre, vagy megosztottunk másokkal. A gyermekek azt hiszik, hogy a Facebook-ra, az Instagram-ra, Snapchat-re vagy más hasonló szolgáltatásra feltöltött tartalmak feledésbe merülnek, és nem látják még át, hogy ezek a későbbiekben kellemetlenségeket okozhatnak nekik vagy a családjuknak.

Ez a témakör volt a legkedveltebb a gyerekek körében, hiszen idejük nagy részét az interneten töltik. A videókon, filmeken kívül kérdőíveket töltöttünk ki, szituációs feladatokat oldottak meg és nagyon sokat beszélgettünk különböző cikkek elolvasása után azok tartalmáról

Internetbiztonság-kiscsoportos foglalkozás 2019.10.

 

A 21. századi általános iskolás gyerekek beleszülettek a digitális világba, egészen kicsi koruktól kezdve magától értetődő számukra, hogy a környezetükben minden digitális, telefon, számítógép, okosóra használata a mindennapjaink szerves részét képezik. Egyre fiatalabb korban jutnak hozzá ezekhez az eszközökhöz a gyerekek, a szülők jót akarnak ezzel, de elfelejtik, hogy a biztonságos használatra is meg kellene tanítani őket. Az internet lassan veszélyesebb terep lesz a gyerekek számára, mint a sötét utca. A foglalkozások alkalmával arra próbáltam felhívni a figyelmüket, hogy nem kell félni az internettől, de a saját biztonságuk érdekében meg kell tanulniuk bizonyos szabályokat. Ehhez nagyon sok oktatóvideót, kisfilmet, animációs filmet, de mozifilmet is megnéztünk. Képet kaphattak az internet működési elvéről, ezen keresztül könnyebben megértik, mi az a digitális lábnyom.

Amikor a gyermekek online közösségekben vagy virtuális világokban beszélgetnek másokkal, akkor úgy is viselkedhetnek, ahogy a valóságban sohasem tennék. A fizikai jelenlét hiánya az anonimitás erős érzetét kelti, különösen a gyermekben. Emiatt gyakran engednek a kísértésnek, és olyan módon fejezik ki magukat, amivel megbánthatnak más gyermekeket. Ezt nevezzük internetes bántalmazásnak (cyberbullying). De az is előfordulhat, hogy a mi gyermekünk lesz áldozata mások bántalmazásának, akiknek kimondott célja az, hogy idegeneknek fájdalmat okozzanak.

Nem elég egyszer beszélni erről a témáról, hiszen nap mint nap a felgyorsult életritmusunkban még több időt kellene szánni a gyerekekkel való beszélgetésre.

Egészséges életmód-kiscsoportos foglalkozás 2. csoport

Sport 2.

A rendszeres sportolás előnyei gyermekeink számára

Az izmok általános állapota javul, egyensúlyba kerül rendszeres mozgás hatására, ez által a tartás nem romlik/ korrigálódik. A gyerekkorban kezdett sport a felnőttkori tartásra is pozitív hatással van, mert a „testtudat” is a változatos mozgással alakul ki, és nagyrészt meg is marad.
A teljes csontállomány eléréséhez a megfelelő tápanyagok bevitele mellett, nagy szükség van a gravitációval szembeni függőleges terhelésnek. Ennek hatására válik a csontozat ellenállóvá, ami csökkenti a törés kockázatát, és idősebb korban a csontritkulást is késleltetheti. A sport javítja a kognitív funkciókat is. Mivel optimalizálódik a vérkeringés és a sejtek oxigénellátottsága, ezáltal a tanulás is könnyebbé válik. Ebben a rendszerben az idő beosztása is szerepet játszik, ami szintén gyerekkorban sajátítható el a legjobban.

Mindezek ismeretében talán a gyerekek a foglalkozások hatásaként átgondolják napi rutinjukat, találnak maguknak olyan sportágat, ami érdekli őket, szívesen kipróbálják majd. Ha most sikerül legalább egy kis javulást elérni, kimozdítani őket a tespedésből, talán felnőttkorukra megszokottá és életformává válhat.

Egészséges életmód- kiscsoportos fogalalkozás 2019.09.

Sport 1.

A mindennapos testnevelés bevezetésével némi javulás figyelhető meg a fiatalok testmozgási szokásában, de sajnos még mindig nem eléggé motiváltak arra, hogy kibújjanak a számítógép, a telefon mögül. A foglalkozások alkalmával  nem sportoltunk, inkább annak jótékony hatásairól, a miértekről beszéltünk. Biológia, kémia és fizika tantárgyi kapcsolatokon keresztül játékos feladatok, ismeretterjesztő szövegek szövegértési feladatai, az egyes sportágak jellemzői segítették munkámat, hogy megértsék  például, hogy az agy fizikai terhelés hatására endorfint és szerotonint termel, amelyek a jobb közérzetért és a fájdalomérzet csökkenéséért felelősek. A rendszeres sportolás hatásaként megerősödik a szívizom, így erőteljesebb összehúzódásra képes. Nyugalmi állapotban is sokkal hatékonyabb működésre képes, azaz ugyanazt a vértérfogatot kevesebb összehúzódással képes megmozgatni. A rendszeresen végzett testmozgás hatására javul a légzés és növekedik a tüdő hajszálereiben keringő vér mennyisége, ami hosszú távon a tüdőkapacitás növekedéséhez vezethet. Sportolás során az erőteljes izommunka fokozott oxigén- és tápanyagigénnyel jár, fokozott vérkeringést igényel, illetve a vér megnövekedett szállítókapacitását teszi szükségessé. Ha rendszeresen sportolsz, szervezetedben magasabb szinten folyik a vérképzés is, erőteljesebben működik a vörös csontvelő. A vér sejtes elemei közül a fehérvérsejtek szerepe az immunitásban alapvető a szervezet egészének védekezőképessége szempontjából. A sportolók nyálkahártyáiban, bőrében és általában a szervezetében is élénkebb a vérkeringés, ami megnehezíti a kórokozók megtelepedését a vér által odaszállított nagyobb mennyiségű ellenanyag (felületi antitestek) jelenléte miatt. A rendszeres edzés hatására megerősödnek az izmok, ennek következtében a csontok védettek lesznek a sérülésektől. A fejlettebb izomzat ugyanakkor stabilitást ad, javítja az egyensúlyt és a koordinációt.. Az iskolaidőszak a legtöbb gyermek számára legalább napi 6-8 óra ülést jelent, ha a délutáni „tanulási időt” is beleszámítjuk. A minden napra előírt testnevelés órák valamelyest javítanak a helyzeten, de az iskolákban lévő teremhiány miatti egyéb kényszermegoldások sokszor mégsem elegendőek egy fejlődő szervezet számára. Emellett a nem ergonomikus padok és székek, az 5-8 kg-os iskolatáska, és a „szellemi munka” utáni fizikai inaktivitás (Tv-nézés, számítógépes, telefonos játékok, stb.) sem kedveznek a fejlődő szervezetnek.

Ezt az osztályteremben ülve beszéltük meg, de nagyon jó példákat mondtak arról milyen pozitív élményeket élnek át a sporttevékenységek során.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support