Délutáni foglalkozások: Egészséges életmódra nevelés mozgással

  1. évfolyam

2018. november – december

A novemberi foglalkozások az ügyesség fejlesztésére a labdarúgásban és a kézilabda játékokban épültek. A hangsúlyt többféle páros gyakorlásra helyeztük: adogatások, játék egy-egy ellen, 2-2 ellen, sorversenyek, kidobó, kirúgó, célba rúgások, célba dobó versenyek. A figyelem, a kreativitás, a problémamegoldás fejlesztését is célba vettük. Az alkalmazott játékok a következők voltak: négyszögfogó, alakzatfutások, memória játékok, utánozd a szomszédot játék. A foglalkozásokat játékkal fejeztük be.

A december foglalkozások a csapatszellem, az összetartás erősítése a csapatjátékokban témakörben zajlott. A hangsúlyt a páros és csapat fogókra, kidobókra, mocsárjárásra, célba dobásokra helyeztük. A figyelmet, a kreativitást, a problémamegoldást, az önértékelést, a szabályismeretet, a szabályok betartását és betartatását fejlesztettük.

Délutáni foglalkozások: Egészséges életmódra nevelés mozgással

  1. évfolyamos csoport

2018. szeptember – 2019. január

Szeptemberben az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgás örömére fektettük a nevelést, arra, hogy az önfegyelem a kitartó munka milyen eredményeket, sikereket tud generálni. Megemlítettünk kiemelkedő sportolókat, mind hazai, mind külföldieket. Bevezettünk új játékokat, fogók, kidobok rengeteg fajtáját játszottuk. A tanulók nagyon lelkesen álltak a feladathoz. Kézilabdás feladatokat is végeztünk, nagyon kedvelt volt az 1:1 elleni játék.

Októberben a kosárlabdáé volt a főszerep. Csapatokokat alakítottunk, a tanulók nagyon beleélték magukat a játékba. Kifejezetten jó hangulat alakult ki, egymásnak fegyelmezetten szurkoltak. Az eredményhirdetésen kiemeltük a pozitív jelenségeket.

Novembertől januárig bevezettünk új játékokat, de természetesen nem maradhatott ki a fogók, kidobók rengeteg fajtája sem. Kézilabdás feladatokat is végeztünk. Kapura dobásokat gyakoroltuk, a labdavezetést fejlesztettük. Ügyesen hajtották végre a megbeszélt gyakorlatokat, és örömmel játszottak. Különböző légzési gyakorlatokat ismertek meg a tanulók. Stresszoldásként szinkrongyakorlatokat végeztünk, illetve mozgásutánzásokat időben eltolva.

Délutáni foglalkozások: Egészséges életmódra nevelés mozgással

  1. évfolyam

2018. szeptember – október

Szeptemberben a foglalkozásokon a széleskörű mozgáskészségek fejlesztésére került sor: járások, futások, szökdelések, ugrások és érkezések, mászások, kúszások. A gyakorlás során számos kedvelt játékot alkalmaztunk: gyűjtőfogó, halászfogó, vándormászás, ugrókötelezést, de a sorversenyek sem maradhattak el.

Az októberi foglalkozások egy része a helyváltoztató és stabilitási mozgáskészségek javítására épült. A következő mozgáskészségeket fejlesztettük: irányváltások, kitámasztások, tolások, húzások, emelések, egyensúlyozások, függések lengések. A felsorolt elemek gyakorlását sorversenyek, váltóversenyek formájában végeztük. A harmadik és negyedik foglalkozáson a finommotoros mozgások: gurítások, célba dobások javítására helyeztük a hangsúlyt.

Az alkalmazott feladatok során a szabályok pontos betartására, alkalmazására törekedtünk. A feladatok végrehajtása jó hangulatban zajlott. A tanulók segítették, folyamatosan bátorították egymást.

Délutáni foglalkozások: Egészséges életmódra nevelés mozgással

7-8. évfolyam

  1. május – június

Májusban egyrészt a labdás ügyesség fejlesztésére fektetünk hangsúlyt (kézilabda, labdarúgás), másrészt foglalkozásainkat alternatív játékokkal egészítettük ki. Az öt foglalkozás célja új játékok megismertetése, új sporteszközök bemutatása – mint például a baseball – volt. Az új játékok gondolkodásra késztették a tanulókat, a sablonos, automatikus mozgások új készségekkel egészültek ki.

Júniusban két foglalkozást tartottunk. A foglalkozásokon a széleskörű mozgásműveltség elsajátítása során fejlesztendő személyiségelemek kialakítására helyeztük a hangsúlyt. Az alkalmazott feladatok során (sorversenyek) a szabályok pontos betartására, alkalmazására törekedtünk. Folyamatos önreflexió, önértékelés segítette a feladatok javítását, pontos végrehajtását. A versenyek végén eredményt hirdettünk, tapssal jutalmaztuk a győzteseket.

Délutáni foglalkozások: Egészséges életmódra nevelés mozgással

  1. és 8. évfolyamos csoport

2018. március – 2018. április

Márciusban mozgásfejlesztő, ügyességfejlesztő atlétikai feladatokat végeztünk négy foglalkozás keretében. A mozgáskészségek fejlesztése játékosan zajlott, futó és fogó játékok, üldöző- és sorversenyek formájában. A gyerekek élvezettel végezték a feladatokat és számos esetben ötletes szabálymódosítással színesebbé, érdekesebbé tették a játékokat. Páros és csoportos feladatoknál a jól teljesítők sportszerűen bíztatták a gyengébbeket.

Áprilisban újabb négy foglalkozáson folytattuk az ügyességfejlesztést atlétikai és kézilabda ismeretek alkalmazásával. Stabilitási mozgáskészségeket (helyzetváltoztató) fejlesztettünk. Sok ismert játékot alkalmaztunk: tolások, húzások, emelések, egyensúlyozások, talicskázás, vándormászás, sorversenyek. Az együttműködés, az egymásért kiállás a csapattagok között erősödött.

Délutáni foglalkozások

Délutáni foglalkozásaink elsődleges célja az egészséges életmódra nevelés. A foglalkozások során fejleszteni kívánjuk tanulóink mozgáskultúráját, aktivitását és egészségtudatosságát, kitartását, akaraterejét, erőnlétét, kommunikációs és együttműködési készségét és nem utolsó sorban fontos cél a személyiségfejlesztés.

A gyerekek négy csoportban (évfolyamonkénti csoportok) vesznek részt a foglalkozásokon, melyek három téma köré csoportosulnak:

  • A lelki egészség megőrzése a drámapedagógia eszközeivel
  • Egészséges életmódra nevelés mozgással (2 csoport)
  • Művészetterápiával a lelki egészségért (2017/2018. tanév)

Egészséges lélekmódra nevelés (2018/2019. tanév)

Reméljük, hogy a foglalkozások hatására diákjainkban kialakul az igény az egészséges életmód, a mozgás iránt, és a résztvevőkből az aktív együttlét során jól összeszokott közösség alakul ki.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support