Az egészséges környezet és védelme

A tábor ideje alatt a témát egy láncra, gondolatmenetre építettükfel, az előadások, foglalkozások egymásra épülésében. A foglalkozáson részletesebben vizsgáltuk a kölcsönhatásokat, a szervezet és a környezet oda-visszahatását. Szűkebb életterükben és tágabb környezetükben csoportosítottuk ezeket a hatásokat. Nem is gondolták még át igazán ezeknek a folyamatoknak az összességét, pedig mindennapjaikat befolyásolja a Föld élő és élettelen világa. A teljesség érdekében a társadalmi, gazdasági folyamatok összességéről és ezek kölcsönhatásairól is beszéltünk, hiszen ezzel együtt értelmezhető igazán. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek a példák kapcsán megértették ezeket a folyamatokat, ők maguk is valós megállapításokat tettek, pl. a környezetvédelem céljának megfogalmazásánál. Az előismereteik alapján jól megfogalmazták az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása érdekében tett tevékenységeket, feladatokat, pl. a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, megfelelő életkörülmények kialakítása és védelme, legfontosabb védekezés a megelőzés, stb. Útravalónak az örök közmondást adtuk nekik: „ A Földet nem őseinktől örököltük, hanem az unokáinktól vettük kölcsön.

Egészséges életmód- Természetes környezet

A tábor első napján, az ismerkedés, a tábor területének bejárása után tartottuk meg a foglalkozást. Fontosnak tartottam, hogy a gyerekeknek legyen fogalmuk a környezetről, a Föld élővilágának környezetéről. Ugyan tanulmányaik alkalmával hallottak már ezekről az összetevőkről, de nélkülözhetetlen, hogy ne legyenek tisztába azzal a világgal, amiben élnek és tevékenykednek. A környezetvédelem folyamatainak megismerése után közösen összeszedtük azokat az összehangolt cselekvéseket, amelyekkel ők maguk is megóvhatják, megelőzhetik a természet károsodását. Kiemelt hangsúlyt kapott az ökokörnyezet, mit tudnak róla és ők hogyan képzelik ezt el. Az interaktív foglalkozáson a gyerekek is elkészíthették álmaik otthonát, azt az ökokörnyezetet, amiben ők maguk is szívesen élnének. Az elkészült munkákat bemutatták és kiállítást rendeztünk belőle. Jó volt látni és tapasztalni a tanulók megnyilvánulásaikban a környezettudatos magatartást, gondolkodást, amelyet reméljük, felnőtt korukban sem felejtenek el.

Mi is kihasználtuk a tábor adta természetes, szép környezetet és csapat-, páros-, egyéni játékokkal zártuk a foglalkozást.

Szerzői jogok az interneten

Egy rövid kis kérdéssorozattal kezdtük a foglalkozást, mellyel átismételtük az előző témánkat. Majd tovább érdeklődtem és kézfelnyújtással jelezték, hogy milyen tartalmakat nézegetnek és töltenek fel a netre.

 

Az előadásomat egy rövid figyelemfelkeltő videóval kezdtem, mely a saját magát lefényképező majomról szólt és egyben kit is illet meg a szerzői jog. Kiemelt mondatunk: „Ami egyszer felkerült az internetre az örökre ott is marad!” Ebből a megállapításból kiindulva került sor a szerzői jog meghatározására. Majd tartalmak szerint a képek, zenék, videók, szoftverek felhasználására. Későbbiekben szó eset a saját készítésű képek, zenék szabad felhasználásáról. A gyerekeket jobban érdekelte, hogy mit lehet szabadon felhasználni (free licence) illetve mit jelent a közkincs kifejezés (public domain). Végül de nem utolsó sorban szóba került a szerzők által védett (copyright) tartalmak felhasználása. gyakorlatban is megmutattam milye jeleket kell keresniük az adott tartalmon, ami a felhasználásra utal. Felhívtam a figyelmet mások és saját munkájuk tiszteletére.

 

Foglakozásunkon ismét volt gyakorlati feladat, mely keresőmotorok segítségével ingyenes, szabadfelhasználású tartalmakat kerestek a gyerekek. Több csoportban dolgoztak: A terem egyik része, képeket a másik videókat, a harmadik zenéket a negyedik online programokat, a negyedik szoftvereket keresett. Szúrópróba szerűen ellenőriztem a feladat megoldását.

 

A feladatok után néhány ajánlással zártam a találkozást.

A gyerekek ügyesen dolgoztak és jó hangulatban folyt a foglalkozás. Remélem mindenki hasznos információkat kapott arról, hogy hogyan hasznosítsa az interneten talált információkat. Bízom abban, hogy képesek lesznek megfelelő döntést hozni és felelősséggel használni a internet által nyújtott lehetőségeket.

    

„Biztonságos játék”

Talán az egyik legérdekesebb témák egyike került sorra. Az online játékok alkalmazása és a telepítettek, jó és rossz oldala.

Mit tartanak hasznosnak a gyerekek, és mit károsnak innen indult ki a közös beszélgetésünk. A beszélgetés során kiderült jobban szeretnek közösen játszani, amit az online játékokkal tudnak gyorsan és egyszerűen érnek el. A közösségi oldalak által nyújtott lehetőségek egy részét használják, de nem igazán szeretik ezeket.

Több gyermeket zaklattak játékokon keresztül. Nagyon bártan felvállalták s nyíltan vállalták fel.  Általánosságban felhívtam a figyelmet a veszélyekre, melyeket a játékok rejtenek. Az előnyöket is kihangsúlyoztam, melyek a stratégiai és a fejlesztő játékokra terelte a figyelmet.

Reményeim szerit sok érdekes ötlettel és lehetőséggel lettek gazdagabbak.

Közösségi oldalak veszélyei, netikett

Előadásomat két részre osztottam. Az első részben a közösségi oldalak veszélyeiről esett szó. Itt tudatosítottam a hallgatóságban: Ami egyszer felkerült a netre az ott is marad! Kérdések sorozatát tettem fel, melyre kézfelnyújtással válaszoltak a résztvevők. Első lépésként az előnyöket vettük sorra, melyet ppt-n keresztül összegeztem, majd a hátrányokat. A folytatásban beszéltem a védekezésről, mit ne tegyünk, ha nem szeretnénk konfliktusba, bajba keveredni. Milyen szigorításokat vezetnek be a különböző oldalak, hogy kiszűrjék a kellemetlen felhasználókat. Pl: facebook- jelzések küldése a központnak.

A foglalkozás célja volt, hogy tudatosuljon bennük, hogy az online tevékenységükkel részeseivé válhatnak jó és rossz eseményeknek! Váljanak közösségük aktív tagjává! Biztonsággal, tudatosan használják a közösségi oldalakat!

 

A második részben beszéltünk a NETIKETT írott és íratlan szabályairól, mi illik és mit nem illik tenni. Külön-külön kiemeltem a mai gyerekekre jellemző csevegés szabályait, rövidítéseket. Milyen szabályok vonatkoznak a levelezésben? Végül, de nem utolsó sorban hogyan illik viselkedni társaságban, ha levelet kapunk. Mások telefonjára és üzeneteinek olvasására mi vonatkozik valójában. A záró mondat: Úgy bánj másokkal, ahogy TE is szeretnéd, hogy veled bánjanak!

Biztonságos levelezés

A foglalkozáson a gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy milyen levelező rendszereket használtak régen és ma milyeneket ismernek, használnak. A régmúltban a kézzel írott levelek formáit és a levél továbbítás idejéről. A jelenleg elterjedt online levelezés gyorsaságának jelentőségéről hosszabban beszélgettünk. Majd az internetes levelezés formáinak két típusának fogalmait és azok közötti különbséget, azonosságokat.

 

A sárospataki diákok közül majdnem mindenki használ valamilyet, de a felsőzsolcaiak közül csak egy- kettő. Elmondtam, hogy honnan ismerhetjük fel, hogy levelünk valószínűleg fertőzött. pl: mérete, neve estleg kiterjesztése. Kiemeltem a szűrők használatát, előnyüket esetleges hátrányukat és a biztonsági beállítások fontosságát.

 

A foglalkozáson kutatómunkát végeztek a gyerekek csoportokban. Feladatuk volt, hogy az álltaluk használt rendszerben megkeressék a szűrők beállításának lehetőségét és a legmagasabb szűrést állítsák be. Majd minden csoportnak meg kellett fogalmaznia egy levelet és csatolnia kellett 1 képet. A munkákat el kellett küldeniük az erre kijelölt e-mail címre. A levél megérkezése után elemeztük és válasz üzenetet kapott a csoport.

Személyes adatok védelme

A fő célom ezzel a foglalkozással az volt, hogy képesek legyenek a gyerekek alapvető biztonsági intézkedések megtételére a saját IKT eszközeiken.

Néhány mondatban közösen összefoglaltuk a mik is lehetnek a személyes adatok, illetve mit használunk nap mint nap. meglepődve tapasztalták, hogy a legújabb fejlesztések keretein belül már nem csak személyes adatainkat, de érdeklődési körünket, személyiségünket is megfigyelik. Itt ejtettem szót az adathalászatról és adatgyűjtésről, megtekintett oldalak fontosságáról, reklámokról. Hogyan befolyásolják tudatunkat a különböző cégek, szervezetek. Saját példákon keresztül mutattam be!

 

Két gyermek egy- egy szituációt játszott el, amiben meglesték egymás személyes online adatait. Ezek után a jelszavak fontosságát, hosszúságát, jellegét mutattam be. Melyiket nehezebb megfejteni?

 

Mi is a vírus? – kérdésre kerestünk választ keresőmotorok segítségével. A következőkben a vírusvédelem konkrétumaira tértem ki, illetve a veszélyeire, buktatóira is egy- egy példán keresztül. Szó volt a beépített vírusvédelemről, telepített és vásárolt majd, ami sokaknak az újdonság erejével hatott az online vírusírtásról. Voltak olyanok is, aki meglepődve tapasztalták, hogy vannak férgek, melyek károsítják programjainkat. Voltak olyanok, akik még nem hallottak féregírtó programokról ezért kicsit megálltam és bemutattam az általam használtat. Miért érdemes megvenni a programokat? Miért vannak a próbaverziók és mire jók, hány napig működnek megfelelően? A diákok kutatómunkát végeztek, mely során online vírusírtókat kellett keresni.

 

A foglalkozáson beszéltem és ppt-n keresztül összegeztem a védekezés lehetőségeit a külső behatolásoktól.

 

Utolsó mozzanatként kivetítettem, hogy Mire érdemes odafigyelni!- ha biztonságban szeretnénk tudni adatainkat és eszközeink megfelelő működését. A foglakozást keresztrejtvény készítéssel zártuk volna, de az időkeret elfogyott, így erre később fogunk sort keríteni.

  

“Együtt testvérként” szemléletformáló program kezdete

A megfelelő tájékoztatók, kapcsolatfelvételek után megkezdtük a projekt végrehajtását.

Mindkét iskola pedagóguscsapata az eddig szerzett legjobb tapasztalatait építette be a programok összeállításába. Az első személyes találkozóra Felsőzsolcán került sor. A sárospataki 50 fős gyermek és 5 fős pedagóguscsapata már az odafelé vezető utat kihasználva megszervezte a gyönyörű Zempléni-hegység legdélebbi lábánál fekvő település, Tarcal nevezetességeinek megtekintését. Felsétáltunk az Áldó Krisztus szoborhoz, ahol közösen imádkoztunk, énekeltünk, hálát adva Istennek a szép útért és a találkozó sikerességéért.

A zsolcai házigazdák szívélyesen vártak bennünket. Itt a zsolcai gyerekekkel együtt megtekintettük Felsőzsolca nevezetességeit, majd a helyi Művelődés Házában közös előadásokon vettünk részt. Az intézmény vezetői bemutatták iskolájukat, névadójukat.

A másodok napon kerültek sorra a projekt által meghatározott előadások, amelyeket sportjátékokkal, közösségépítő játékokkal szakítottunk meg, lehetőséget adva a tanulóknak egymás jobb megismerésére. Ebéd után vidáman köszöntünk el a viszontlátás reményében, hiszen két hét múlva mi láttuk őket vendégül. Erre május elején került sor, ahol viszonoztuk a vendégszeretetüket és hasonló programot állítottunk össze számukra, iskolánk egyéniségének, a város jellegzetességének megfelelően. Az előadásokra, a személyiségfejlesztő játékokra a szépen felújított iskolánk aulájában került sor. A szabadidős-és sportjátékokat az udvarra szerveztük.  Legnépszerűbb eszközünk a fiúk számára, az iskolánkban nemrégiben felállított teq-ball asztal volt. A sárospataki séta során a Makovecz Imre által tervezett Művelődés Házában és a Comenius Tanítóképző Campuszában gyönyörködhettünk. Röviden ismertettük történelmi, városi szerepüket, funkciójukat, jelentőségüket a térség életében.

A találkozók kiváló alkalmak a pedagógusoknak is a szakmai véleménycserékre, a következő, közös feladatok előkészítésére.

A sárospataki látogatás tartalmas programjai még jobban összekovácsolták a két közösséget és várjuk a táborban eltöltött napokat.

Biztonságos internethasználat- Bevezetés, ráhangolódás a témára

Az első foglalkozás alkalmával egy ráhangoló kis képsorral kezdtem az előadásom, melyben röviden vázoltam milyen témákat fogunk érinteni a későbbiekben. Pl:digitális lábnyom, személyes adatok védelme , EU-ban hogyan működik; milyen fogalmakat használunk, online zaklatás; internetfüggőség stb. Közösen felsoroltuk milyen IKT eszközöket ismerünk és hol is használjuk ezeket a mindennapjainkban. A gyerekek nagyon ügyesen dolgoztak, sok eszközt ismertek már, de volt olyan is, amely bővebb magyarázatra szorult. Röviden ismertettem, milyen eszközöket fogunk használni és milyen gyakorlati feladatok várhatóak a találkozásaink alkalmain.

A folytatásban, a biztonságos internet fogalmát határoztuk meg közösen. A kiinduló fogalmunk maga a biztonság volt, hogy ha ezt a szót kimondjuk, mi is jut róla eszünkbe. Jó megfejtések érkeztek, melyet egy szófelhőben ábrázoltunk. A fogalomalkotást az általam készített ppt segítette. Röviden kitértem arra a nagyon fontos feladatra, hogy mit is tehetünk mi felhasználók eszközeink és szoftvereink védelmében.

Az előadás második felében új fogalommal találkozott a hallgatóság, digitális lábnyom. Némi magyarázat következett, hogy mi is ez pontosan, hogyan lehet csökkenteni a méretét és hogy miért kellene ezt megtenni. Fontos mozzanat volt, hogy ezeket szoftverek segítségével csökkenthetjük. Illetve, ami még a diákság egy részét meglepte, hogy hol tudunk ennek utána nézni, hogy mekkora a SAJÁT lábnyomuk. Személyes tapasztalatokkal tarkítva értettük meg közösen a fogalmat. A gyerekek jelentkezés alapján mondhatták el tapasztalataikat, tehették fel kérdéseiket.

Mind a két részben az elhangzottakat még egy-egy rövid filmmel is alátámasztottam. Pl: www.okosdoboz.hu: Netre fel! A foglalkozás végén rövid gyakorlati feladatot oldottak meg a gyerekek okoseszözeiken párban. Szófelhőt készítettek az elhangzottakból, melyben kiemelték a fontos fogalmakat, illetve amit megjegyeztek belőle. Majd puzzle-t készítetek egy okoseszköz képéről, melyet a közelben lévő páros rakhatott ki.

A foglalkozás végén kiemeltük a lényeget és ajánlásokat.

Kiemelt fejlesztési terület volt az előadás alatt a különböző területek fejlesztése. pl: Digitális kompetencia; Anyanyelvi kommunikáció; Kezdeményezőképesség; Lényegkiemelés; Emlékezet.

Személyes találkozó- Sárospatakon

Május 10-11

Az előre leegyeztetett időpontban érkeztek Sárospatakra vendégeink. Intézményünk aulájában fogadtuk őket. A vendégeinken látszott a meglepődés, mikor egy szép , tágas , felújított belsőtérbe érkezdtek. Rövid üdvözlés és egy kis frissítő után megkezdtük az előadások lebonyolítását, melyekbe a diákok interaktívan kapcsolódtak. Természetesen uzsonna és némi mozgással megszakítottuk a pedagógusok előadásait, bemutatóit. Minden kolléga némi ismétléssel kezdte mondandóját. A gyerekek ügyesen feleltek a feltett kérdésekre. Így bizakodunk benne, hogy a mindennapokban is kamatoztatják az elhangzottakat. Igazán tartalmas délutánt követően vacsoránkat a Bodrog Hotel éttermében fogyasztottuk el. Kis játék és beszélgetés után pihentünk meg.

 

Másnap a korai ébresztő kicsit nehezére esett mindenkinek. Reggelit követően ismertettük a napi programot. Az előadásokat szintén az intézményben tartottuk meg. Mi is bemutattuk az iskola helységeit. Ezek közül leginkább sikert aratott az udvar, a tornaterem és az informatika terem. Az udvaron található eszközöket kipróbálták a diákok. A mozgás örömét tovább folytatva a Makovecz térre sétáltunk, ahol megtekintettük a Mozi és a Művelődés Háza impozáns épületét, melyet Makovecz Imre tervei alapján építettek. Néhány gondolat után vendégeinktől el kellett búcsúznunk, azzal a biztos tudattal, hogy 2 hét múlva újra együtt leszünk a nyári táborban.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support