Makkoshotyka

2018. november 12-én lehetőségünk nyílt egy újabb csodálatos élmény megszerzésére. Ötven tanulónkkal autóbuszra szálltunk, hogy ellátogassunk Makkoshotykára, a természeti és történelmi értékekben egyaránt bővelkedő kis faluba. Rendezett utcakép, szépen rendben tartott házak, virágos kertek látványa tárult elénk. Megérkeztünk úti célunkhoz a Meczner kastélyhoz. A kastély bejáratánál már vártak ránk. Kedves fogadtatás után megnéztük a Nagy György Vadászati Trófeagyűjteményt. Csodálattal néztük és hallgattuk a gyűjtemény történetét. Megnéztünk egy kisfilmet is, ami bemutatta a különleges növény- és állatvilágot valamint a trófeagyűjtemény létrejöttét. A kiállítás megtekintése után gyönyörködtünk a kastély meseszép parkjában. Újabb élményekkel gazdagodtunk.

Látogatás a Borsodi Tájházban

  1. november 23-án a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjaival ellátogattunk az Edelényben található Borsodi Tájházba, mely a valaha három családnak otthont adó portákat foglalja magában (Szathmáry-Horkay-ház, Szűcs-Kiss-Szarka-ház, Vadászy-ház). A lakóépületek és a fennmaradt gazdasági épületek a Bódva menti népi építészet szinte érintetlenül megmaradt reprezentánsai. Gyűjtőkörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és agrártörténet, a művelődéstörténet és a helyismeret tartozik.

Tanulóink betekintést nyerhettek egy kisnemesi család tisztaszobájába, megismerhettek különböző nevezetes embereket Edelényből és a Bódva völgyéből. Különös érdeklődéssel tekintettek a kiállított régi rádiókra és nem utolsó sorban a kialakított műhelyekre, mint cipész-, kádár-, kerékgyártó- és kovácsműhely.

A tájházhoz tartozik a szomszédságában lévő államalapítás kori Borsodi Földvár is, melyen 1987 és 1999 között régészeti feltárás folyt. A kiállítás helyt adott a Borsodi Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is, melyet a kiállítás megtekintése után mi is felkerestünk a gyerekekkel.

Szent Erzsébet Katolikus Iskola bemutatása

Iskolánk bemutatásához szorosan kapcsolódik névadónk Szent Erzsébet életének megismertetése. Városunk szentjének lelkisége meghatározó iskolánk egész szellemiségében. Ahhoz, hogy jobban megismerhessék a tanulók az Ő életét igyekeztünk minél több módot megragadni. Ehhez kiváló helyszínt nyújtott a Szent Erzsébet Ház. Utunk ide vezette, ahol egy zászlókiállítást tekintettünk meg. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy sok ismerettel rendelkeznek már a zsolcaiak is iskolánk védőszentjével kapcsolatosan. A tanulók nagyon érdeklődőek és aktívak voltak a kiállításon. Az előadás folytatásaként a Sárospatakon tevékenykedő Szent Erzsébet Nővérek mutatkoztak be Zsuzsanna nővér tolmácsolásában. A rendet boldog Mária Lujza alapította, Szent Erzsébet példáján. Mind a két nő kiemelkedett az Isten iránti szeretetben, jámborságban, és a szegények iránti áldozatvállalásban. Az irgalmasság cselekedeteit teljes odaadással gyakorolták, életük során minden nap Isten és szükségben szenvedő embertársaik álltak a figyelmük központjában. Nagylelkű, szeretetteljes magatartásuk mindenki előtt ismert volt. Számunkra, lelki leányaik számára mindketten követendő példaként állnak a kihívásokban és az Evangélium szerinti életben: „Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.” (Lk 9,24)

Internet biztonság- Online zaklatás

Foglalkozásunk elején néhány mondatban felidéztem miről volt szó ebben a témakörben és még miről fogok előadást tartani.

 

Az online zaklatás (cyberbulling)fogalmának megismerésével kezdtem a mai ppt-met. Miután tisztáztuk a fogalmat és megbeszéltük, hogy esetleg már volt-e része a gyerekeknek ilyesmibe, a következő fejezetben a cyberbulling típusait mutattam be. Több gyermek arcán megjelent a döbbenet. Ebből következtettem arra, hogy megleptem a társaság tagjait, hogy az általuk ismert fogalmak egy része is ide tartozik.

Ezt követte a zaklatás hatásai és következményei. Fontos fogalmakat soroltam fel, amit a gyerekek még ki is egészítettek.

Az ilyen zaklatást mindenképpen jelezni kell egy felnőttnek. Itt kapott szerepet, hogy kihez vagy kikhez fordulhatnak segítségért. Megemlítettem a személyes megkeresés mellett az internetes segítségkérés formáit illetve a telefonos alkalmazásokat. Ezek a lehetőségek segítik az ilyen zaklatók felkutatását és törvény elő állítását. Külön felhívtam a figyelmet., hogy ha ők csinálnak: vagy tréfából vagy szánt szándékkal hasonló dolgokat, akkor eljárás indulhat ellenük.

Az utolsó blokkban hasznos linkeket és olvasnivalókat ajánlottam a témával kapcsolatban. Bízom benne, hogy a diákok megértették a téma lényegét és még tudatosabban használják az internet nyújtotta lehetőségeket.

Személyes találkozó 3- Sárospatakon 2. nap

A reggeli után ismét az iskolában találkozott a két intézmény tanulócsoportja. Ügyeltünk arra, hogy a napi eseményeket fokozatosan, kellő ráhangolódással, az ismerkedés elmélyítésével kezdjük el. A közös játék jó hangulatban kezdődött és célja volt, hogy a gyerekek nem csak a játék folyamán, hanem program alatt végig figyeljenek egymásra, legyenek tekintettel a társaikra, figyeljenek arra, hogy mindenki elégedett legyen a nap folyamán. A közös játékos mozgás után a zsolcai intézmény bemutatását hallgatták végig, illetve az iskola és a város kapcsolatát. Azokat a közös kapcsolódási pontokat ismerhették meg, amelyben összefonódik az iskola és a város élete. Bemutatták azokat az eseményeket, ünnepségeket, amelyben a gyermekek aktívan részt vesznek és közösen ünnepelnek, szórakoznak a város lakosságával, a családjaikkal. A bemutató után ismét a mozgás, a játék, a közös szabadidő eltöltése kapott hangsúlyt, ahol a gyerekek feltöltődhettek a délelőtt folyamán és más környezetben ismerkedhettek meg egymással. Ezután szívesen és jólesően fogyasztották el a tízórait, amiután az internet biztonságos használatáról láttak, hallottak előadást. Az interaktív foglalkozás alatt meséltek személyes élményeikről, tapasztalataikról a közösségi portálok veszélyeiről.

Ismét jót játszottunk az előadás után, hiszen arra törekedtünk, hogy változatos legyen a napjuk, ne unják magukat és lehetőségük legyen a gyerekeknek a személyes ismerkedésre, beszélgetésre is. A közösségépítőjátékok változatos tárháza alkalmas ezekre a foglalkozásokra, hiszen bőven válogathatunk és alkalmazhatunk játékokat a különböző korosztályok gyermekeinek. A mozgást, a játékot az ebéd követte, ahol felhívtuk a figyelmüket az egészséges táplálkozásra is, hiszen a délutáni programot ezzel folytattuk: az egészséges életmód fontosságával. Itt bővebben hallhatták és láthatták a mozgás, az étkezés összefüggését és jó tanácsokat kaptak a napi életben való alkalmazására. Ezek után szintén lehetőséget adtunk a gyerekeknek a közös beszélgetésre, illetve a pedagógusok tapasztalatcseréjére. A kötetlen játékok és beszélgetések alkalmat adtak a gyerekek véleménycseréjére, a napi események átbeszélésére, értékelésére. Bízunk abban, hogy ez a kapcsolat lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek az értelmesen, hasznosan eltöltött idő alatt kialakítanak egy olyan kapcsolatot, egy olyan csoportot, akiknek tagjai a későbbiekben is szívesen fordulnak egymáshoz, illetve ha találkoznak valahol, jó ismerősként üdvözlik majd egymást.

Az egészséges életmód fontossága – Rekreáció I.

Gyermekeink sokat hallhatják a ma divatos kifejezést, a rekreációt. Úgy gondoltam, hogy érdemes ennek fogalmával, tartalmával foglalkozni. Legtöbben tudták is, hogy a szabadidő hasznos eltöltéséhez van köze, de valójában azt, hogy ez komplex jelentéstartalommal bír, nem voltak tisztában. PPT segítségével szemléltettem a jelentését, mi jelent a jól-lét, a jól-érzés, a jó közérzet. Interaktív módszerrel dolgoztuk fel, hogy mi szolgálja a minőségi élet megteremtését, miközben felüdülést, felfrissülést és szórakozást is jelenthet. Kiemelten foglalkoztunk a rekreáció céljával, az ember egészségének megőrzésével, hogy mi szükséges az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósításához. Csokorba szedtük a szellemi és fizikai rekreációt. Sok egyszerű példán keresztül, ami számukra is elérhető, példát hoztunk, amivel a gyermekek is hozzájutnak a minőségi élet megteremtéséhez, így a jó közérzethez, a felfrissüléshez. Közös játékos mozgáson keresztül érzékeltettem, hogy párban, társakkal együtt még vidámabban eltölthetik a szabadon felhasználható idejüket.

Személyes találkozó 3- Sárospatakon 1. nap

Tanulóinkkal már ismerős vendégként vártuk a testvériskolai gyerekeket. Érkezésük után egy közösségépítő játékot szerveztünk nekik, ahol ismét közelebb kerülhettek egymáshoz a két iskola tanulói, illetve lehetőségük volt a régi emlékeket felidézni. Játékos formában adtunk alkalmat a köszönési formák megelevenítésére. Amilyen kapcsolat van a tanulók között, olyan formában üdvözöljék egymást a találkozás alkalmával. Ezután különböző népek, országok köszönési, üdvözlési formáikkal, módjaikkal ismerkedhettek meg, sőt egymást is így köszöntötték. Röviden beszélgettünk ezek jelentőségéről, egymás tiszteletéről, személyes élményeikkel kiegészítve.

A ráhangolódás után előadást hallgattak meg az egészséges életmód fontosságáról, ezen belül a rekreáció fogalmáról, céljáról, a szellemi és fizikai rekreáció különbségéről. Játékos, interaktív formában kapcsolódtak be az előadásba, amit közös játékkal zártak.

Az iskolai közös program után ellátogattunk a Szent Erzsébet Házba, ahol megtekintettük a zászlókiállítást, amely Szent Erzsébet életéhez, életútjához, tevékenységéhez kapcsolódott. Itt került sor a Szent Erzsébet nővérekkel való találkozóra, akik beszéltek és bemutatták életüket, tevékenységüket, kapcsolataikat a renden kívüli közösségekkel. Ehhez kapcsolódott a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatónőjének előadására, aki az intézmény és a nővérek mindennapi kapcsolatáról tartott élménybeszámolót.

A meghitt hangulat után rövid sétát tettünk a Szent negyedben, ahol személyes beszélgetések között sorkerült a már ismerős helyek, emlékek felidézésére.

Ezek után még egy érdekes beszámolót, előadást hallgattak meg gyermekeink az internet biztonságos használatáról a házigazdák előadásában.

Az élménydús és sok információ, játék után minden tanulónak és felnőttnek jól esett a finom vacsora elfogyasztása, majd a szálláshelyen a pihenés. A szálláshelyek elfoglalása utána a gyerekek hálát adtak a közös találkozóért, a tartalmas, szép napért.

Látogatás a miskolci Herman Ottó Múzeum Pannon-tenger kiállításán

  1. április 20-án a miskolci Herman Ottó Múzeumban a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 50 tanulója 5 pedagógus kíséretében a Pannon-tenger múzeum kiállításait tekintette meg, illetve múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt. A gyerekek a múzeum pedagógusainak vezetésével két csoportba vettek részt a foglalkozásokon, melyek címe: Mesél az erdő, illetve Ásványok a mindennapjainkban. A gyerekek egyik csoportja a múzeumpedagógus irányításával megismerkedtek a Kárpátok ásványaival, azok lelőhelyeivel, bányászatával. A gyerekek tetszését elnyerték a különböző, szebbnél szebb ásványok. A gyerekek másik csoportja az Őserdei ösvényeken kiállítást tekintette meg a múzeumpedagógus kalauzolásával. A kiállítás segítségével a tanulók megismerték lakóhelyünk őstörténetét, az elmúlt évmilliók földtörténeti változásait. A kiállításon láthatták milyen lehetett az élet a Kárpát-medencében évmilliókkal ezelőtt. A gyerekeknek legjobban a kiállított mocsári ciprusok tetszettek. A kiállítás után beszélgettünk a látottakról a gyerekekkel, elmondták, hogy érdekesek, tanulságosak voltak a kiállításon látottak

.

Kapcsolatfelvétel

Iskolánk pedagógusai nagy örömmel fogadták a hírt, hogy a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolával működhetünk együtt az elkövetkező két év során.  Az első kapcsolatfelvételre iskolánkban került sor, 2018. március 1-jén. Az első találkozás alkalmával igyekeztünk bemutatni intézményeinket egymásnak, átbeszélni az együttműködés kereteit, figyelmet fordítva a pályázatban megjelölt célok megvalósítására. Nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a sárospataki kollégák már részt vettek hasonló pályázatban, így az ott szerzett tapasztalataikat is megosztották velünk.

Második alkalommal 2018. április 11-én találkoztunk Sárospatakon. Ezen a megbeszélésen már a személyes találkozók és a nyári tábor részletes programját dolgoztuk ki, egyeztettük a felelősök személyét, az előzetes feladatokat. Mindkét alkalommal eredményesen zárult a találkozó.

Nyári tábor Sárospatakon

  1. május 24. csütörtök — „ISTEN HOZOTT!”

Elérkezett a várva várt nap, melyre a gyerekek és a kísérő pedagógusok nagy izgalommal készülődtek. 50 gyerekkel indultunk el a sárospataki Tengerszem Üdülő és Camping által biztosított szállásunkra.

10 órakor érkeztünk meg, ahol a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola képviselői köszöntöttek minket. Ezután mindannyian elfoglaltuk a szálláshelyünket. A tanulók 6-8 személyes faházakban, a kísérő pedagógusok pedig 3 fős kőházakban kaptak elhelyezést. Mivel még időnk engedte, a gyerekekkel feltérképeztük a tábor teljes területét, a tisztálkodási- és játéklehetőségeket egyaránt.

10 óra 30 perckor az ebédlőben megtörtént a tábornyitás, ahol a tábor rendjének, programjainak ismertetése volt a fő cél.

11 óra 30 perctől az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító előadásokat mutattunk be a gyerekeknek, játékos formában, melyből megismerhették, elmélyíthették az egészséges életmód fontosságáról eddig megszerzett ismereteiket.

Ezután az ebéd, a csendes pihenő és szabad foglalkozás következett 12,30 és 14 óra között.

14 órától ismét előadásokat hallgathattak a gyerekek az informatika világából.

15 órától 16 óráig játékos sor- és váltóversenyek következtek vegyes csapatokkal. Ezzel egy időben a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

16-17 óra között megismerhettük egymás települését, intézményét a részt vevő pedagógusok előadásának köszönhetően.

Ezután vacsoráig, 18 óráig kötetlen, szabad foglalkozás következett a gyerekek részére. A tábor területén szabadon focizhattak, tollasozhattak, ping-pongozhattak, illetve ismerkedhettek társaikkal.

19 órától közösségépítő játékok keretein belül történt az ismerkedés.

20 órától esti imádság, napi hálaadás, majd éjszakai rókavadászat következett vegyes csapatokkal.

A gyerekek annyira jól érezték magukat, hogy csak hajnali 3 órakor csendesedett el a tábor.

 

  1. május 25. péntek — „EGYÜTT LENNI JÓ!”

A 7 órai ébresztő után zenés reggeli tornával kezdtük a napot.

7,45-kor, a reggeli imádság után elfogyasztottuk bőséges reggelinket a kemping ebédlőjében és ismertettük a napi programot.

10-12 óra között a gyerekek ismét digitális foglalkozáson vehettek részt, illetve az Európai Unióval kapcsolatos ismereteiket bővíthették ki. Megismerkedtek az EU országaival, azok zászlóival, egy-két híres személyiségével.

A bőséges ebéd elköltése után rendhagyó biológia órát szerveztünk a gyerekeknek a tábor környékén, ahol egy séta során például a Zemplén élővilágát ismertük meg.

14 órától szabadtéri játékokon, versengéseken üdülhettek fel a gyerekek. Rendkívüli módon élvezték a gyerekek a kötetlen foglalkozást.

17 órakor intézményeinket és településeink nevezetességeit mutattuk be egymásnak.

A vacsoráig fennmaradó időben csoportos-, egyéni-, illetve kooperatív foglalkozások következtek, melyek során további ismerkedésre, baráti kapcsolatok kialakítására volt lehetőség.

18 órától ismét vacsora következett, melyet esti imádság, hálaadás követett.

19 órától tábori ügyességi próbára invitáltuk a gyerekeket, melyet a tábor területén tartottunk.

A sorversenyek során bizonyíthatták rátermettségüket, hogy ki miben a legügyesebb.

21 órakor az éjszakai bátorságpróbára került sor, ahol a táborlakóknak elrejtett, feldarabolt szöveget kellett megkeresniük, majd helyes sorrendbe összerakni, és ezt pontosan lemásolni. Segítségükre csupán 2 elemlámpát használhattak.

Ezután a fárasztó nap után a táborlakók viszonylag hamar nyugovóra tértek.

 

  1. május 26. szombat — „FIGYELÜNK EGYMÁSRA!”

A mai napunk is 7 órai ébresztővel kezdődött, melyet zenés reggeli torna követett.

Reggeli imádság után elfogyasztottuk a csupa finomságból álló reggelinket. Ekkor ismerhették meg a gyerekek a nap programját is.

9 órától az egészséges életmódról hallhattak előadást a gyerekek, melyben a szenvedély betegségről és függőségekről szereztek újabb ismereteket.

Folytatódott a digitális előadás illetve a település és intézménybemutatás is megtörtént. 12 óráig ilyen jellegű előadásokat hallgathattak a gyerekek. Ekkorra már rengeteg ismeretet szereztek egymás településéről és iskolájáról. Csoportmunkában lerajzolták hogyan jutnak el otthonuktól az iskolába, és településük mely nevezetességeit érintik iskolába érkezésükig.

12-13 óra között ebéd és csendes pihenő volt.

13 órakor hosszú sétára indultunk, amely a kempingtől a Rákóczi várig tartott. Séta közben az előző napokon hallott látványosságokat figyelték meg a gyerekek. A várkert játszótere igazi felhőtlen szórakozást biztosított részükre, ahol egyéni és közös játékokban pihenhették ki a séta fáradalmait.

16 órától a város további nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Megnéztük a város egyik látványosságát a Makovecz Imre által tervezett Művelődés Házát.

A Szent Erzsébet Házban a magyar királylány életével állítottunk példát tanítványaink elé. Itt fontos ismeretekkel és történetekkel gazdagodtunk a szent asszonyról.

Ezután a tanulók szabadon nézelődhettek, fagyizhattak, vásárolhattak a vár és a bazilika környékén.

A 18 órai mise előtt a bazilikában tárlatvezetésen vettünk részt az épület építéséről, történetéről kaptunk ismereteket, illetve megnézhettük Szent Erzsébet koponyájának és ruhájának egy darabját, kinyitották nekünk az ereklyeszekrényt, melyet csak Pünkösdkor tárnak a nagyközönség elé.

Visszaérkezésünk után megvacsoráztunk, majd a táborzárás következett, ahol a programok értékelése valamint tanulóink élménybeszámolója következett.

 

  1. május 27. vasárnap — „VISZONTLÁTÁSRA!”

A szokásos 7 órai ébresztőt követően futottunk az egészségünkért, azaz kocogtunk a tábor területén.

A reggeli imádságot követően megreggeliztünk, majd ismertettük a napi programot.

8,30-tól az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat hallgathattak a gyerekek. A személyes higiéniáról bővültek információik, melyet a mindennapok során tudnak majd hasznosítani.

9 óra 30-tól a biztonságos internethasználat keretein belül bemutattuk intézményünk honlapját és az e-napló használatát. Ekkor volt lehetőségük e-mail címet cserélni egymással, ha eddig még nem tették meg.

10,30-tól pedig a két megismert intézményről játékos vetélkedő zajlott.

Ezt követően közös játék- és sportolási lehetőség következett. A gyerekek maximálisan kihasználták a búcsú előtti utolsó pillanatokat.

11,30-kor megkezdődött a csomagolás, rendrakás, a szobák átadása a gondnoknak. Majd az uti csomagok felvételével 12,30-kor elköszöntünk egymástól és indultunk haza.

Tanúságtétel: a két intézmény tanulóifjúsága és a kísérő nevelők sikeres együttműködése tette hasznossá, eredményessé a négy tábori napot.

Felejthetetlen ismeretekkel, élményekkel és barátságokkal gazdagodva térhettünk haza a 4 napos táborból!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support