Szent Erzsébet Katolikus Iskola bemutatása

Iskolánk bemutatásához szorosan kapcsolódik névadónk Szent Erzsébet életének megismertetése. Városunk szentjének lelkisége meghatározó iskolánk egész szellemiségében. Ahhoz, hogy jobban megismerhessék a tanulók az Ő életét igyekeztünk minél több módot megragadni. Ehhez kiváló helyszínt nyújtott a Szent Erzsébet Ház. Utunk ide vezette, ahol egy zászlókiállítást tekintettünk meg. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy sok ismerettel rendelkeznek már a zsolcaiak is iskolánk védőszentjével kapcsolatosan. A tanulók nagyon érdeklődőek és aktívak voltak a kiállításon. Az előadás folytatásaként a Sárospatakon tevékenykedő Szent Erzsébet Nővérek mutatkoztak be Zsuzsanna nővér tolmácsolásában. A rendet boldog Mária Lujza alapította, Szent Erzsébet példáján. Mind a két nő kiemelkedett az Isten iránti szeretetben, jámborságban, és a szegények iránti áldozatvállalásban. Az irgalmasság cselekedeteit teljes odaadással gyakorolták, életük során minden nap Isten és szükségben szenvedő embertársaik álltak a figyelmük központjában. Nagylelkű, szeretetteljes magatartásuk mindenki előtt ismert volt. Számunkra, lelki leányaik számára mindketten követendő példaként állnak a kihívásokban és az Evangélium szerinti életben: „Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.” (Lk 9,24)

Internet biztonság- Online zaklatás

Foglalkozásunk elején néhány mondatban felidéztem miről volt szó ebben a témakörben és még miről fogok előadást tartani.

 

Az online zaklatás (cyberbulling)fogalmának megismerésével kezdtem a mai ppt-met. Miután tisztáztuk a fogalmat és megbeszéltük, hogy esetleg már volt-e része a gyerekeknek ilyesmibe, a következő fejezetben a cyberbulling típusait mutattam be. Több gyermek arcán megjelent a döbbenet. Ebből következtettem arra, hogy megleptem a társaság tagjait, hogy az általuk ismert fogalmak egy része is ide tartozik.

Ezt követte a zaklatás hatásai és következményei. Fontos fogalmakat soroltam fel, amit a gyerekek még ki is egészítettek.

Az ilyen zaklatást mindenképpen jelezni kell egy felnőttnek. Itt kapott szerepet, hogy kihez vagy kikhez fordulhatnak segítségért. Megemlítettem a személyes megkeresés mellett az internetes segítségkérés formáit illetve a telefonos alkalmazásokat. Ezek a lehetőségek segítik az ilyen zaklatók felkutatását és törvény elő állítását. Külön felhívtam a figyelmet., hogy ha ők csinálnak: vagy tréfából vagy szánt szándékkal hasonló dolgokat, akkor eljárás indulhat ellenük.

Az utolsó blokkban hasznos linkeket és olvasnivalókat ajánlottam a témával kapcsolatban. Bízom benne, hogy a diákok megértették a téma lényegét és még tudatosabban használják az internet nyújtotta lehetőségeket.

Az egészséges életmód fontossága – Rekreáció I.

Gyermekeink sokat hallhatják a ma divatos kifejezést, a rekreációt. Úgy gondoltam, hogy érdemes ennek fogalmával, tartalmával foglalkozni. Legtöbben tudták is, hogy a szabadidő hasznos eltöltéséhez van köze, de valójában azt, hogy ez komplex jelentéstartalommal bír, nem voltak tisztában. PPT segítségével szemléltettem a jelentését, mi jelent a jól-lét, a jól-érzés, a jó közérzet. Interaktív módszerrel dolgoztuk fel, hogy mi szolgálja a minőségi élet megteremtését, miközben felüdülést, felfrissülést és szórakozást is jelenthet. Kiemelten foglalkoztunk a rekreáció céljával, az ember egészségének megőrzésével, hogy mi szükséges az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósításához. Csokorba szedtük a szellemi és fizikai rekreációt. Sok egyszerű példán keresztül, ami számukra is elérhető, példát hoztunk, amivel a gyermekek is hozzájutnak a minőségi élet megteremtéséhez, így a jó közérzethez, a felfrissüléshez. Közös játékos mozgáson keresztül érzékeltettem, hogy párban, társakkal együtt még vidámabban eltölthetik a szabadon felhasználható idejüket.

Szerzői jogok az interneten

Egy rövid kis kérdéssorozattal kezdtük a foglalkozást, mellyel átismételtük az előző témánkat. Majd tovább érdeklődtem és kézfelnyújtással jelezték, hogy milyen tartalmakat nézegetnek és töltenek fel a netre.

 

Az előadásomat egy rövid figyelemfelkeltő videóval kezdtem, mely a saját magát lefényképező majomról szólt és egyben kit is illet meg a szerzői jog. Kiemelt mondatunk: „Ami egyszer felkerült az internetre az örökre ott is marad!” Ebből a megállapításból kiindulva került sor a szerzői jog meghatározására. Majd tartalmak szerint a képek, zenék, videók, szoftverek felhasználására. Későbbiekben szó eset a saját készítésű képek, zenék szabad felhasználásáról. A gyerekeket jobban érdekelte, hogy mit lehet szabadon felhasználni (free licence) illetve mit jelent a közkincs kifejezés (public domain). Végül de nem utolsó sorban szóba került a szerzők által védett (copyright) tartalmak felhasználása. gyakorlatban is megmutattam milye jeleket kell keresniük az adott tartalmon, ami a felhasználásra utal. Felhívtam a figyelmet mások és saját munkájuk tiszteletére.

 

Foglakozásunkon ismét volt gyakorlati feladat, mely keresőmotorok segítségével ingyenes, szabadfelhasználású tartalmakat kerestek a gyerekek. Több csoportban dolgoztak: A terem egyik része, képeket a másik videókat, a harmadik zenéket a negyedik online programokat, a negyedik szoftvereket keresett. Szúrópróba szerűen ellenőriztem a feladat megoldását.

 

A feladatok után néhány ajánlással zártam a találkozást.

A gyerekek ügyesen dolgoztak és jó hangulatban folyt a foglalkozás. Remélem mindenki hasznos információkat kapott arról, hogy hogyan hasznosítsa az interneten talált információkat. Bízom abban, hogy képesek lesznek megfelelő döntést hozni és felelősséggel használni a internet által nyújtott lehetőségeket.

    

„Biztonságos játék”

Talán az egyik legérdekesebb témák egyike került sorra. Az online játékok alkalmazása és a telepítettek, jó és rossz oldala.

Mit tartanak hasznosnak a gyerekek, és mit károsnak innen indult ki a közös beszélgetésünk. A beszélgetés során kiderült jobban szeretnek közösen játszani, amit az online játékokkal tudnak gyorsan és egyszerűen érnek el. A közösségi oldalak által nyújtott lehetőségek egy részét használják, de nem igazán szeretik ezeket.

Több gyermeket zaklattak játékokon keresztül. Nagyon bártan felvállalták s nyíltan vállalták fel.  Általánosságban felhívtam a figyelmet a veszélyekre, melyeket a játékok rejtenek. Az előnyöket is kihangsúlyoztam, melyek a stratégiai és a fejlesztő játékokra terelte a figyelmet.

Reményeim szerit sok érdekes ötlettel és lehetőséggel lettek gazdagabbak.

Közösségi oldalak veszélyei, netikett

Előadásomat két részre osztottam. Az első részben a közösségi oldalak veszélyeiről esett szó. Itt tudatosítottam a hallgatóságban: Ami egyszer felkerült a netre az ott is marad! Kérdések sorozatát tettem fel, melyre kézfelnyújtással válaszoltak a résztvevők. Első lépésként az előnyöket vettük sorra, melyet ppt-n keresztül összegeztem, majd a hátrányokat. A folytatásban beszéltem a védekezésről, mit ne tegyünk, ha nem szeretnénk konfliktusba, bajba keveredni. Milyen szigorításokat vezetnek be a különböző oldalak, hogy kiszűrjék a kellemetlen felhasználókat. Pl: facebook- jelzések küldése a központnak.

A foglalkozás célja volt, hogy tudatosuljon bennük, hogy az online tevékenységükkel részeseivé válhatnak jó és rossz eseményeknek! Váljanak közösségük aktív tagjává! Biztonsággal, tudatosan használják a közösségi oldalakat!

 

A második részben beszéltünk a NETIKETT írott és íratlan szabályairól, mi illik és mit nem illik tenni. Külön-külön kiemeltem a mai gyerekekre jellemző csevegés szabályait, rövidítéseket. Milyen szabályok vonatkoznak a levelezésben? Végül, de nem utolsó sorban hogyan illik viselkedni társaságban, ha levelet kapunk. Mások telefonjára és üzeneteinek olvasására mi vonatkozik valójában. A záró mondat: Úgy bánj másokkal, ahogy TE is szeretnéd, hogy veled bánjanak!

Biztonságos levelezés

A foglalkozáson a gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy milyen levelező rendszereket használtak régen és ma milyeneket ismernek, használnak. A régmúltban a kézzel írott levelek formáit és a levél továbbítás idejéről. A jelenleg elterjedt online levelezés gyorsaságának jelentőségéről hosszabban beszélgettünk. Majd az internetes levelezés formáinak két típusának fogalmait és azok közötti különbséget, azonosságokat.

 

A sárospataki diákok közül majdnem mindenki használ valamilyet, de a felsőzsolcaiak közül csak egy- kettő. Elmondtam, hogy honnan ismerhetjük fel, hogy levelünk valószínűleg fertőzött. pl: mérete, neve estleg kiterjesztése. Kiemeltem a szűrők használatát, előnyüket esetleges hátrányukat és a biztonsági beállítások fontosságát.

 

A foglalkozáson kutatómunkát végeztek a gyerekek csoportokban. Feladatuk volt, hogy az álltaluk használt rendszerben megkeressék a szűrők beállításának lehetőségét és a legmagasabb szűrést állítsák be. Majd minden csoportnak meg kellett fogalmaznia egy levelet és csatolnia kellett 1 képet. A munkákat el kellett küldeniük az erre kijelölt e-mail címre. A levél megérkezése után elemeztük és válasz üzenetet kapott a csoport.

Személyes adatok védelme

A fő célom ezzel a foglalkozással az volt, hogy képesek legyenek a gyerekek alapvető biztonsági intézkedések megtételére a saját IKT eszközeiken.

Néhány mondatban közösen összefoglaltuk a mik is lehetnek a személyes adatok, illetve mit használunk nap mint nap. meglepődve tapasztalták, hogy a legújabb fejlesztések keretein belül már nem csak személyes adatainkat, de érdeklődési körünket, személyiségünket is megfigyelik. Itt ejtettem szót az adathalászatról és adatgyűjtésről, megtekintett oldalak fontosságáról, reklámokról. Hogyan befolyásolják tudatunkat a különböző cégek, szervezetek. Saját példákon keresztül mutattam be!

 

Két gyermek egy- egy szituációt játszott el, amiben meglesték egymás személyes online adatait. Ezek után a jelszavak fontosságát, hosszúságát, jellegét mutattam be. Melyiket nehezebb megfejteni?

 

Mi is a vírus? – kérdésre kerestünk választ keresőmotorok segítségével. A következőkben a vírusvédelem konkrétumaira tértem ki, illetve a veszélyeire, buktatóira is egy- egy példán keresztül. Szó volt a beépített vírusvédelemről, telepített és vásárolt majd, ami sokaknak az újdonság erejével hatott az online vírusírtásról. Voltak olyanok is, aki meglepődve tapasztalták, hogy vannak férgek, melyek károsítják programjainkat. Voltak olyanok, akik még nem hallottak féregírtó programokról ezért kicsit megálltam és bemutattam az általam használtat. Miért érdemes megvenni a programokat? Miért vannak a próbaverziók és mire jók, hány napig működnek megfelelően? A diákok kutatómunkát végeztek, mely során online vírusírtókat kellett keresni.

 

A foglalkozáson beszéltem és ppt-n keresztül összegeztem a védekezés lehetőségeit a külső behatolásoktól.

 

Utolsó mozzanatként kivetítettem, hogy Mire érdemes odafigyelni!- ha biztonságban szeretnénk tudni adatainkat és eszközeink megfelelő működését. A foglakozást keresztrejtvény készítéssel zártuk volna, de az időkeret elfogyott, így erre később fogunk sort keríteni.

  

Biztonságos internethasználat- Bevezetés, ráhangolódás a témára

Az első foglalkozás alkalmával egy ráhangoló kis képsorral kezdtem az előadásom, melyben röviden vázoltam milyen témákat fogunk érinteni a későbbiekben. Pl:digitális lábnyom, személyes adatok védelme , EU-ban hogyan működik; milyen fogalmakat használunk, online zaklatás; internetfüggőség stb. Közösen felsoroltuk milyen IKT eszközöket ismerünk és hol is használjuk ezeket a mindennapjainkban. A gyerekek nagyon ügyesen dolgoztak, sok eszközt ismertek már, de volt olyan is, amely bővebb magyarázatra szorult. Röviden ismertettem, milyen eszközöket fogunk használni és milyen gyakorlati feladatok várhatóak a találkozásaink alkalmain.

A folytatásban, a biztonságos internet fogalmát határoztuk meg közösen. A kiinduló fogalmunk maga a biztonság volt, hogy ha ezt a szót kimondjuk, mi is jut róla eszünkbe. Jó megfejtések érkeztek, melyet egy szófelhőben ábrázoltunk. A fogalomalkotást az általam készített ppt segítette. Röviden kitértem arra a nagyon fontos feladatra, hogy mit is tehetünk mi felhasználók eszközeink és szoftvereink védelmében.

Az előadás második felében új fogalommal találkozott a hallgatóság, digitális lábnyom. Némi magyarázat következett, hogy mi is ez pontosan, hogyan lehet csökkenteni a méretét és hogy miért kellene ezt megtenni. Fontos mozzanat volt, hogy ezeket szoftverek segítségével csökkenthetjük. Illetve, ami még a diákság egy részét meglepte, hogy hol tudunk ennek utána nézni, hogy mekkora a SAJÁT lábnyomuk. Személyes tapasztalatokkal tarkítva értettük meg közösen a fogalmat. A gyerekek jelentkezés alapján mondhatták el tapasztalataikat, tehették fel kérdéseiket.

Mind a két részben az elhangzottakat még egy-egy rövid filmmel is alátámasztottam. Pl: www.okosdoboz.hu: Netre fel! A foglalkozás végén rövid gyakorlati feladatot oldottak meg a gyerekek okoseszözeiken párban. Szófelhőt készítettek az elhangzottakból, melyben kiemelték a fontos fogalmakat, illetve amit megjegyeztek belőle. Majd puzzle-t készítetek egy okoseszköz képéről, melyet a közelben lévő páros rakhatott ki.

A foglalkozás végén kiemeltük a lényeget és ajánlásokat.

Kiemelt fejlesztési terület volt az előadás alatt a különböző területek fejlesztése. pl: Digitális kompetencia; Anyanyelvi kommunikáció; Kezdeményezőképesség; Lényegkiemelés; Emlékezet.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support