Utolsó találkozásunk Felsőzsolcán

Elérkezett a pillanat mikor utolsó találkozásunkra indultunk. Sárospatak és Felsőzsolca távolság hamar köddé vált. Az előzetesen egyeztett programokhoz ragaszkodva mentünk el, a Hermann Ottó Múzeumba, ahol megnéztük a cukorsziruppal tartósított kb.: 2 millió éves mocsári ciprusokat és a földtörténet kimagasló eseményeit. Kipróbáltuk az interaktív játékok mindegyikét, mely kiváló szórakozást nyújtottak tanárnak, diáknak egyaránt. Látogatásunk második felében a mezozoikum idejébe repülhettünk vissza. Itt találkozhattunk a kihalt dinoszauruszok nagytöbbségével. Szárazföldön, vízben és levegőben élt állatok sokaságával ismerkedhettünk. Keresztrejtvény segítségével ellenőrizték tudásunkat.

Kora esti órában látogattunk el a görögkatolikus templomba, ahol megtekintettük a missziós keresztet, illetve a templom történetével is megismerkedhettünk. Vacsoránkat újra a megszokott zsolcai étterembe fogyasztottuk, mely után szállásunkon kipihenhettük a napi eseményeit.

Másnap reggelit követően meghallgattuk az utolsó előadásokat, összefoglalókat. A szünetekben játszottunk, énekeltünk. Egy rövid totót követően mindenki számotadhatott tudásáról.

A közös programjainkat egy közös imádsággal fejeztük be a helyi templomba. Lassan elérkezett a búcsú pillanata és mi elindultunk Sárospatakra.

Utolsó látogatás Sárospatakon

Találkozóink sorában elérkeztünk az utolsó előtti látogatáshoz. Az évvégi teendők között kicsit szomorúan fogadtuk, hogy a felsőzsolcai iskola utolsó látogatását teszi kisvárosunkban. A gyerekek ismerősként fogadták társaikat. A programok a megszokott rendben zajlottak. Melyek azintézmények bemutatását, az egészséges életmódot és a biztonságos internet használatot célozták minden alkalommal. Mind két intézmény képviselője felkészülten adta elő előadását, melyek újabb érdekes információval gazdagították a hallgatóságot.

 

Az előadásokat közös játékok és feladatok szakították meg. Voltak sor és váltóversenyek illetve csoport feladatok. Pl.:dalszövegírás, plakát és logó készítés, tabló készítés az intézmények névadójáról illetve egy-egy mozgásos feladat megtanítása társaiknak.

 

Vidám hangulatban gyorsan elrepült az együtt töltött idő. De reméljük utolsó találkozásunk majd hasonló hangulatban telik.

Személyes találkozó Felsőzsolcán

Újabb találkozóra igyekeztünk csütörtök délután. Nagyon vártuk az újabb találkozást és a közös programokat. Első helyszínünk a Diósgyőri Vár volt. Megtekintetük a kor jellegzetes viseleteit, harci felszereléseit, illetve pillanatképeket láttunk a kor uralkodóinak életéből. Információkkal telve indultunk a Mindszenti Templomba, ahol meghallgattuk az épület történetét és megtekintettük gyönyörű alkotásoktól díszes falait. Ezt követően rövid szabadprogramot, majd vacsorát adtunk a gyerekeknek. Kissé fáradtan tértünk nyugovóra, hogy felkészüljünk másnapra.

 

Pénteken reggelit követően elhagytuk szállásunkat és Felsőzsolcán találkoztunk. A délelőtti órákban az előadásoké volt a főszerepe majd sportvetélkedőkre került sor. Vidám hangulatban, hamar repült az idő és rövidesen elérkezett a búcsú pillanata. Egy rövid látogatást tettünk a zsolcai Keresztelő Szent János születése plébániát, ahol szintén a megismertük a templom történetét majd megkezdtük utunkat Sárospatakra.

Szent Erzsébet Katolikus Iskola bemutatása

Iskolánk bemutatásához szorosan kapcsolódik névadónk Szent Erzsébet életének megismertetése. Városunk szentjének lelkisége meghatározó iskolánk egész szellemiségében. Ahhoz, hogy jobban megismerhessék a tanulók az Ő életét igyekeztünk minél több módot megragadni. Ehhez kiváló helyszínt nyújtott a Szent Erzsébet Ház. Utunk ide vezette, ahol egy zászlókiállítást tekintettünk meg. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy sok ismerettel rendelkeznek már a zsolcaiak is iskolánk védőszentjével kapcsolatosan. A tanulók nagyon érdeklődőek és aktívak voltak a kiállításon. Az előadás folytatásaként a Sárospatakon tevékenykedő Szent Erzsébet Nővérek mutatkoztak be Zsuzsanna nővér tolmácsolásában. A rendet boldog Mária Lujza alapította, Szent Erzsébet példáján. Mind a két nő kiemelkedett az Isten iránti szeretetben, jámborságban, és a szegények iránti áldozatvállalásban. Az irgalmasság cselekedeteit teljes odaadással gyakorolták, életük során minden nap Isten és szükségben szenvedő embertársaik álltak a figyelmük központjában. Nagylelkű, szeretetteljes magatartásuk mindenki előtt ismert volt. Számunkra, lelki leányaik számára mindketten követendő példaként állnak a kihívásokban és az Evangélium szerinti életben: „Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.” (Lk 9,24)

Internet biztonság- Online zaklatás

Foglalkozásunk elején néhány mondatban felidéztem miről volt szó ebben a témakörben és még miről fogok előadást tartani.

 

Az online zaklatás (cyberbulling)fogalmának megismerésével kezdtem a mai ppt-met. Miután tisztáztuk a fogalmat és megbeszéltük, hogy esetleg már volt-e része a gyerekeknek ilyesmibe, a következő fejezetben a cyberbulling típusait mutattam be. Több gyermek arcán megjelent a döbbenet. Ebből következtettem arra, hogy megleptem a társaság tagjait, hogy az általuk ismert fogalmak egy része is ide tartozik.

Ezt követte a zaklatás hatásai és következményei. Fontos fogalmakat soroltam fel, amit a gyerekek még ki is egészítettek.

Az ilyen zaklatást mindenképpen jelezni kell egy felnőttnek. Itt kapott szerepet, hogy kihez vagy kikhez fordulhatnak segítségért. Megemlítettem a személyes megkeresés mellett az internetes segítségkérés formáit illetve a telefonos alkalmazásokat. Ezek a lehetőségek segítik az ilyen zaklatók felkutatását és törvény elő állítását. Külön felhívtam a figyelmet., hogy ha ők csinálnak: vagy tréfából vagy szánt szándékkal hasonló dolgokat, akkor eljárás indulhat ellenük.

Az utolsó blokkban hasznos linkeket és olvasnivalókat ajánlottam a témával kapcsolatban. Bízom benne, hogy a diákok megértették a téma lényegét és még tudatosabban használják az internet nyújtotta lehetőségeket.

Személyes találkozó 3- Sárospatakon 2. nap

A reggeli után ismét az iskolában találkozott a két intézmény tanulócsoportja. Ügyeltünk arra, hogy a napi eseményeket fokozatosan, kellő ráhangolódással, az ismerkedés elmélyítésével kezdjük el. A közös játék jó hangulatban kezdődött és célja volt, hogy a gyerekek nem csak a játék folyamán, hanem program alatt végig figyeljenek egymásra, legyenek tekintettel a társaikra, figyeljenek arra, hogy mindenki elégedett legyen a nap folyamán. A közös játékos mozgás után a zsolcai intézmény bemutatását hallgatták végig, illetve az iskola és a város kapcsolatát. Azokat a közös kapcsolódási pontokat ismerhették meg, amelyben összefonódik az iskola és a város élete. Bemutatták azokat az eseményeket, ünnepségeket, amelyben a gyermekek aktívan részt vesznek és közösen ünnepelnek, szórakoznak a város lakosságával, a családjaikkal. A bemutató után ismét a mozgás, a játék, a közös szabadidő eltöltése kapott hangsúlyt, ahol a gyerekek feltöltődhettek a délelőtt folyamán és más környezetben ismerkedhettek meg egymással. Ezután szívesen és jólesően fogyasztották el a tízórait, amiután az internet biztonságos használatáról láttak, hallottak előadást. Az interaktív foglalkozás alatt meséltek személyes élményeikről, tapasztalataikról a közösségi portálok veszélyeiről.

Ismét jót játszottunk az előadás után, hiszen arra törekedtünk, hogy változatos legyen a napjuk, ne unják magukat és lehetőségük legyen a gyerekeknek a személyes ismerkedésre, beszélgetésre is. A közösségépítőjátékok változatos tárháza alkalmas ezekre a foglalkozásokra, hiszen bőven válogathatunk és alkalmazhatunk játékokat a különböző korosztályok gyermekeinek. A mozgást, a játékot az ebéd követte, ahol felhívtuk a figyelmüket az egészséges táplálkozásra is, hiszen a délutáni programot ezzel folytattuk: az egészséges életmód fontosságával. Itt bővebben hallhatták és láthatták a mozgás, az étkezés összefüggését és jó tanácsokat kaptak a napi életben való alkalmazására. Ezek után szintén lehetőséget adtunk a gyerekeknek a közös beszélgetésre, illetve a pedagógusok tapasztalatcseréjére. A kötetlen játékok és beszélgetések alkalmat adtak a gyerekek véleménycseréjére, a napi események átbeszélésére, értékelésére. Bízunk abban, hogy ez a kapcsolat lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek az értelmesen, hasznosan eltöltött idő alatt kialakítanak egy olyan kapcsolatot, egy olyan csoportot, akiknek tagjai a későbbiekben is szívesen fordulnak egymáshoz, illetve ha találkoznak valahol, jó ismerősként üdvözlik majd egymást.

Az egészséges életmód fontossága – Rekreáció I.

Gyermekeink sokat hallhatják a ma divatos kifejezést, a rekreációt. Úgy gondoltam, hogy érdemes ennek fogalmával, tartalmával foglalkozni. Legtöbben tudták is, hogy a szabadidő hasznos eltöltéséhez van köze, de valójában azt, hogy ez komplex jelentéstartalommal bír, nem voltak tisztában. PPT segítségével szemléltettem a jelentését, mi jelent a jól-lét, a jól-érzés, a jó közérzet. Interaktív módszerrel dolgoztuk fel, hogy mi szolgálja a minőségi élet megteremtését, miközben felüdülést, felfrissülést és szórakozást is jelenthet. Kiemelten foglalkoztunk a rekreáció céljával, az ember egészségének megőrzésével, hogy mi szükséges az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósításához. Csokorba szedtük a szellemi és fizikai rekreációt. Sok egyszerű példán keresztül, ami számukra is elérhető, példát hoztunk, amivel a gyermekek is hozzájutnak a minőségi élet megteremtéséhez, így a jó közérzethez, a felfrissüléshez. Közös játékos mozgáson keresztül érzékeltettem, hogy párban, társakkal együtt még vidámabban eltölthetik a szabadon felhasználható idejüket.

Személyes találkozó 3- Sárospatakon 1. nap

Tanulóinkkal már ismerős vendégként vártuk a testvériskolai gyerekeket. Érkezésük után egy közösségépítő játékot szerveztünk nekik, ahol ismét közelebb kerülhettek egymáshoz a két iskola tanulói, illetve lehetőségük volt a régi emlékeket felidézni. Játékos formában adtunk alkalmat a köszönési formák megelevenítésére. Amilyen kapcsolat van a tanulók között, olyan formában üdvözöljék egymást a találkozás alkalmával. Ezután különböző népek, országok köszönési, üdvözlési formáikkal, módjaikkal ismerkedhettek meg, sőt egymást is így köszöntötték. Röviden beszélgettünk ezek jelentőségéről, egymás tiszteletéről, személyes élményeikkel kiegészítve.

A ráhangolódás után előadást hallgattak meg az egészséges életmód fontosságáról, ezen belül a rekreáció fogalmáról, céljáról, a szellemi és fizikai rekreáció különbségéről. Játékos, interaktív formában kapcsolódtak be az előadásba, amit közös játékkal zártak.

Az iskolai közös program után ellátogattunk a Szent Erzsébet Házba, ahol megtekintettük a zászlókiállítást, amely Szent Erzsébet életéhez, életútjához, tevékenységéhez kapcsolódott. Itt került sor a Szent Erzsébet nővérekkel való találkozóra, akik beszéltek és bemutatták életüket, tevékenységüket, kapcsolataikat a renden kívüli közösségekkel. Ehhez kapcsolódott a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatónőjének előadására, aki az intézmény és a nővérek mindennapi kapcsolatáról tartott élménybeszámolót.

A meghitt hangulat után rövid sétát tettünk a Szent negyedben, ahol személyes beszélgetések között sorkerült a már ismerős helyek, emlékek felidézésére.

Ezek után még egy érdekes beszámolót, előadást hallgattak meg gyermekeink az internet biztonságos használatáról a házigazdák előadásában.

Az élménydús és sok információ, játék után minden tanulónak és felnőttnek jól esett a finom vacsora elfogyasztása, majd a szálláshelyen a pihenés. A szálláshelyek elfoglalása utána a gyerekek hálát adtak a közös találkozóért, a tartalmas, szép napért.

Nyári tábor-4. nap

A tábor utolsó reggelén nehezén ment az ébredés, hiszen sokáig fent voltak a gyerekek, beszélgettek, kihasználták az utolsó, együtt töltött órákat. Felfrissülésként kocogtak egy kicsit, majd a reggeli imádság után elindultunk reggelizni mentünk. Reggeli után még játékos foglalkozáson vettek részt, az egészséges életmód fontosságával témában, ahol az egészség-sport –mozgás összefüggéseivel ismerkedtek meg. Az internet biztonságos használata témában gyakorlatias feladatokat ismételtek át és itt volt lehetőségük e-mail címeket is cserélniük a gyerekeknek. Az intézmények utolsó bemutatása blokkban iskolánk sportolási lehetőségeivel ismerkedhettek meg a tanulók, ill. az iskola sportlétesítményeivel, sportágaival. Büszkén mutattuk meg országos és megyei helyezést elért tanulóinkat, különböző sportágakban. Az interaktív előadásokat játékokkal, szabadidös tevékenységekkel szakítottuk meg, ahol érdeklődési körüknek megfelelően kapcsolódtak ki gyermekeink. Ezután lassan össze kellett csomagolniuk a gyerekeknek, mert kora délután indultak vissza a zsolcai tanulók. Még egy-két információcsere, „ígéretek” hangzottak el a további találkozásig, hogy keresik majd egymást a barátok és ismerősök. Nagyon örültünk annak, hogy egy színes, változatos programokkal teli négy napot tölthettek el a vendégek és tanítványaink a „Bodrog-parti Athénban”.

Nyári tábor-3. nap

A tábor harmadik napján a Figyeljünk egymásra! mottót választottuk.

A reggeli ébresztőt követően, zenés tornát tartottunk a tanulóknak. Majd összegyűlve a közösségi teremben a reggeli imádságot végeztük el, és ismertettük a napi programot.

Reggeli után folytatódtak a játékos, interaktív foglalkozások az egészséges életmód fontossága témában, ahol, kitértünk a szellemi, lelki egészségre, mitől lesznek fáradékonyak és a stresszel együtt milyen lelki-pszichés zavart szenvedhetnek. A mozgássérült embereken keresztül kiemeltük a paraolimpia versenyzőit, akaraterejüket és ők hogyan értékelik az egészséget! Az egészség érték, vigyázzunk rá!-jelszó lett a mottónk. Ennek jegyében mozgásos, vidám játékkal zártuk a foglalkozást.

Ezt követte a biztonságos internet használata című téma, ahol a Közösségi oldalak veszélyeiről és a netikett-ről tudhattak meg információkat a táborlakók.

Az ebédet követően Sárospatak nevezetességeit látogattuk meg a táborozókkal. Ellátogattunk a Művelődés Háza és Könyvtárába, majd a moziban megnéztük a Sárospatakról készült kisfilmet.

Utunkat tovább folytatva a Bazilika minorba látogattunk el, megismertük a templom történetét, imádkoztunk a Szent Erzsébet ereklyénél, hálát adva hazánkért, családjainkért, közösségünkért. A Bazilika látogatást követően a Szent Erzsébet Házban megtekintettük a kiállítást, majd az idegenvezető Szent Erzsébet életét, lelkiségét ismertette. A délutáni programunk a Rákóczi várban folytatódott, megnéztük a Rákócziak dicső-kora című kiállítást, majd sétáltunk a vár udvarán és ellátogattunk a várjátszótérre, ahol önfeledten játszottak a gyerekek. Este részt vettünk a szentmisén, ahol tanulóink bekapcsolódtak oltárszolgálatba és felolvasást is vállaltak. Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya beszédében kiemelte, hogy milyen fontos, hogy Szent Erzsébet lelkiségéhez kapcsolódóan figyeljünk másokra, gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit.

A vacsorát követően a tábor zárására gyűltünk össze a közösségi terembe, ahol mindenki elmondhatta, mi mindenért ad halát, kinek mi tetszett? Mi volt a jó a programban, Mit visznek magukkal haza a gyerekek.

Az estét bátorságpróbával zártuk.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support