Iskolánkról

Iskolánk, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 2012. augusztus 31-én jött létre. Fenntartónk az Egri Főegyházmegye.

Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. Iskolánk legfőbb jellemzője a gyermekszereteten alapuló, gyermekközpontú pedagógia, mely a gyermekek testi-lelki szükségleteit tartja elsődlegesnek. Pedagógiai tevékenységünk jellemzői:

 • az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése
 • keresztény értékrend
 • egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat
 • intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységben
 • a keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása
 • az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása
 • az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele
 • a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése
 • építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére
 • a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés
 • a tanulók testi-lelki fejlődésének segítése, személyiségük formálása
 • a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása
 • szocializációs készség kialakítása, erősítése
 • az egyetemes értékek megőrzése, továbbítása
 • a tehetség és képesség kibontakoztatása
 • a továbbtanulás segítése
 • a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés

Iskolánk névadója – Szent István király

I. (Szent) István király (eredetileg Vajk) az első keresztény magyar király, a keresztény magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője.

Apja, Géza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolta (Sarolt) nevű keresztény leánya volt. István 970 körül született. Születésekor a pogány Vajk nevet kapta, 972-es megkeresztelésekor azonban az első keresztény vértanú, István nevét adták neki. 996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát, akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból. Atyja életében a nyitrai dukátus ura volt, majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi székben. Az ezredfordulón, 1000 karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter pápától kapott koronával, amely nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. István és Gizella fia, Imre herceg 1031-ben egy vadászaton meghalt. Istvánt a gyász megviselte, majd súlyosan meg is betegedett. Így utolsó éveire egyenesági örökös nélkül maradt. Utódaként végül unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg. Halála előtt Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. Ezért nevezik Magyarországot Mária országának. István király 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron, ott is temették el.

“Együtt, testvérként” – ahogy én látom

Az Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program megvalósításába már a kezdetektől bekapcsolódtam. A kirándulásokon és a személyes találkozókon kísérőtanárként vettem részt, előadásokat tartottam, valamint rendszeresen szerveztem délutáni szabadidős foglalkozásokat iskolánk tanulóinak.

A programok alkalmával lehetőségem nyílt megtekinteni a Herman Ottó Múzeum Pannon-tenger kiállítását és a Bükkábrányból előkerült mocsáriciprus-maradványokat. Kipróbáltam a különféle interaktív játékokat. Felejthetetlen élményt nyújtott Szerencsen, a város központjában álló, gyönyörű parkkal körülvett Rákóczi-vár meglátogatása. Sétáltam Makkoshotyka múltat idéző, hangulatos kis utcáin. Csodálattal néztem a Meczner kastélyban kiállított Vadászati Trófeagyűjteményét. Ez újdonság volt számomra. Ismét eljutottam Széphalomra, ahol újból láttam Kazinczy Ferenc Mauzóleumát, majd múzeumpedagógus vezetésével végigjártam a Magyar Nyelv Múzeumát. Itt még nem voltam, ezért ugyan olyan kíváncsisággal hallgattam kísérőnket, mint a diákjaim. Ez a kiállítás rendkívül izgalmas és tanulságos volt számomra. Emellett sok új információt adott a magyar nyelv múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A személyes találkozókra iskolánkban és a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában került sor. Ezekre a rendezvényekre a testvériskolánk pedagógusai és mi is igyekeztünk olyan programokat szervezni, amelyek bemutatják a településeket, az iskolák arculatát, és ahol mindenki jól érzi magát. Megható volt látni a gyerekek izgatottságát, örömét, kíváncsiságát a közös előadások, játékok során. Lelkesedésük engem is magával ragadott. A sárospataki látogatások alatt megint gyönyörködhettem a csodaszép, festői tájban és a város jól ismert nevezetességeiben. Közben eszembe jutottak a főiskolai évek is, hiszen itt végeztem a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Érdeklődve vártam a beszélgetést a Szent Erzsébet nővérekkel, akik életükről és tevékenységeikről meséltek.

A délutáni szabadidős foglalkozásokon rengeteget játszottam a gyerekekkel. Egymásnak tanítottuk az újabbnál újabb játékokat. Közben sokat beszélgettünk, nevettünk.

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a programnak. Úgy érzem, hogy az együtt eltöltött idő jó hangulatban telt, gyorsan elrepült és eredményes volt. Az elmúlt két évben új embereket ismertem meg, szorosabb lett a kapcsolatom a programban közreműködő kollégáimmal, tanítványaimmal. Sok helyre eljutottam, ismereteim bővültek, és felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb. (Ujaczkiné Pocsai Éva)

Délutáni foglalkozás 2019.12.09.

Napjaink fiataljai számára az online lét természetes hétköznapi dolognak számít. A gyerekeknek egyre több lehetősége nyílik arra, hogy online töltsék szabadidejüket és felvegyék a kapcsolatot ismerőseikkel, barátaikkal a neten keresztül. A foglalkozás témája a közösségi portálok használata volt. A foglalkozás első részében egy PPT segítségével  összegyűjtöttem a legismertebb közösségi portálokat, (myspace.com, facebook, Twitter, Instragram, WhatsApp, Youtube). Ismertettem, hogy az egyes közösségi portálokon milyen tevékenységet lehet folytatni, hogyan, milyen feltételekkel lehet tagja valaki. Nyolc pontban összefoglaltam, hogyan tudnak védekezni közösségi portálok veszélyei ellen: 1. Tájékozódj! 2..Ne nyisd meg a továbbított linkeket! 3. Alkalmazd az adatvédelmi beállításokat! 4.Ismeretleneket ne igazolj vissza! 5. Ne csatlakozz bármilyen csoporthoz! 6..Ne tölts fel bármit, mert ha letörlöd, utána is ottmaradt! 7. Ne telepíts akármilyen alkalmazásokat! 8. Klikkelés előtt gondolkodj! Az előadás végén kérdéseket tehettek fel a gyerekek az előadás témájával kapcsolatban, elmondhatták saját tapasztalataikat. Bízom benne, hogy sok hasznos információkat szereztek a közösségi portálok biztonságos használatáról. (Szalayné Domonkos Mária)

Biztonságos internet használat

Mi az a cyberbullying és mit tehetünk ellene?

A bántalmazók a közösségi oldalakon lejárató kommenteket írhatnak az áldozatról, feltöltenek a másikról kínos fényképet vagy videót. Küldhetnek sértő vagy fenyegető üzeneteket, létrehozhatnak profilt más nevében, hogy így lejárassák mások előtt, vagy a nevében küldenek az illető ismerőseinek üzenetet, amivel veszekedést szítanak. Előfordulhat, hogy sértő, fenyegető e-maileket kap az áldozat, vagy felzaklató képeket, videókat, vírust kapnak ezekben a levelekben. Visszaélhetnek a másiktól megszerzett személyes adatokkal (pl. fényképekkel), információkkal, amiket megoszthatnak, nyilvánossá tehetnek, így pl. olyan dolgokat is, amiket a másik nem adott volna ki ismeretleneknek vagy a nagyobb nyilvánosságnak. A bántalmazó célja sokszor a megszégyenítés, megalázás, lejáratás, hogy a másikat nevetségessé tegye.

Ha valaki bánt téged az interneten keresztül, az semmiképpen sem elfogadható, és fontos, hogy segítséget kérj, hogy leállítsd a zaklatást. Lehet, hogy közvetlenül nem veszélyeztet téged ez a fajta bántalmazás, mert nem találkozol „élőben” az elkövetővel, de attól ez még bántalmazásnak számít, és így teljesen normális reakció, ha rossz érzéseket kelt benned. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy így bánjon veled! Talán azt érzed, hogy nem is érdemes tenni ellene semmit, mert úgysem tudod leállítani, inkább nem veszel róla tudomást. Ez a hozzáállás az elkövetőnek kedvez! Mások háborgatása, a magánéletébe való beavatkozás és megfélemlítés nem elnézhető.

Milyen lépéseket tehetünk?

– Avass be a dologba egy felnőttet!
– Mentsd el a bizonyítékokat (pl. e-mailt, a videót, üzenetet, stb.), azt is őrizd meg, hogy mikor kaptad ezeket!
– Ne válaszolj a zaklató kommentekre, üzenetekre!
– Fordulj a Kék Vonal Internet Helpline-hoz telefonon, e-mailben vagy chaten.
– Jelents a zaklatást az adott oldalon, ha erre van lehetőség, tiltsd le a zaklató felhasználót. Illetve jelentsd be a www.biztonsagosinternet.hu oldalon.
– A szüleiddel együtt forduljatok a rendőrséghez, és tegyetek feljelentést a zaklatás ellen!

Délutáni foglalkozás 2019.10.14.

Az internet csodálatos eszköz. Nélküle sokkal bonyolultabb volna megismerni a világot, nélküle sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartani barátokkal, ismerősökkel. Kinyílt a világ a számunkra, azonban ha „mindent” lehet és „bármi” elérhető, akkor nagyon könnyű elveszni is a rengetegben.

Ezen a foglalkozáson egy filmet néztünk a gyerekekkel. A film címe: Közösségi oldalak rabjai. Diákok formálják meg az általuk elképzelt világot. A tinik csak egyet látnak, hogy ez egy „trendi tudás”, a hálózati lét már természetesebb, mint bármi a világon. Nem feltétlenül veszik észre a veszélyeket, nincsenek tisztában a következményekkel. Védtelenek, annak ellenére, hogy látszólag képesek megvédeni az álláspontjukat és saját magukat. A film tanulsága: az internettel kapcsolatos problémák kezeléséhez elengedhetetlen a jól működő szülő-gyermek kapcsolat, fontos, hogy a gyerekek őszintén mindent megbeszéljenek a szüleikkel.  (Ujaczkiné Pocsai Éva)

„Együtt, testvérként” – ahogy én látom

Ötödikes voltam, amikor azt a lehetőséget kaptam, hogy bekapcsolódhattam iskolánk pályázatába 49 iskolatársammal együtt. Elkezdődtek a különböző foglalkozások, melyeken sok hasznos dolgot tanultunk, sok érdekes élményben volt részünk, sokat nevettünk.

Minden hónapban egy kulturális rendezvényt szerveztek a tanáraink részünkre. Mindegyiken szívesen vettem részt, és nem is tudnám megmondani, hogy melyik tetszett legjobban. Nagyon jó volt a Páterrock együttes koncertje, a múzeumi óra a Pannon-tenger múzeumban, a debreceni kirándulás. Nekem nagyon tetszett a tarcali Áldó Krisztus szobor, csodálatos volt a kilátás onnan. Karácsony előtt kézműves-napot szerveztek a tanáraink. Ez mindenkinek nagyon tetszett, hiszen több szép ajándékot és karácsonyi díszt is készíthettünk. A legnagyobb élmény a Tutanhamon-kiállítás meglátogatása volt. Nagyon sok érdekességet megtudtunk az egyiptomi kultúráról, a kiállítás csodálatos volt.

Hatszor találkoztunk a testvériskolánk, a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulóival. Minden alkalommal érdekes közös programokban vettünk részt, előadásokat hallgattunk, sportoltunk, kicsit megismertük egymást. A sárospataki utazások mindig jól sikerültek.

A nyári táborunk szintén Sárospatakon volt. Minden nap rengeteg program, kirándulás, játék, séta, sport, beszélgetések, vetélkedők töltötték ki az időnket. Jók voltak a faházak, jó volt együtt tölteni az estéket, beszélgetni, nevetgélni. Minden gyerek nagyon jól érezte magát.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a programban, mert sok olyan élményben volt részem, amelyek enélkül nem történhettek volna meg velem.

Budai Bianka 7. osztályos tanuló

Egészséges életmód – személyes higiénia

A higiénia az egészség ápolása. Az egészségünk megőrzése érdekében nélkülözhetetlen, általános szabályok összefoglaló neve. A tisztálkodás mellett magában foglalja a táplálkozást, a mozgást és az alvás minőségét. Elengedhetetlen a kulturált megjelenéshez.

A személyes higiéniára mindenkinek nagy hangsúlyt kell fektetni. A legfontosabb a gyakori kézmosás, hiszen a kézfej és a tenyér az egyik legkoszosabb testfelületünk. Erre a legalkalmasabb a szappan. De emellett a napi háromszori fogmosásra, a lefekvés előtti zuhanyozásra vagy fürdésre és az arcunk letisztítására is oda kell figyelni. Nem szabad elfeledkezni a rendszeres körömápolásról, a hajmosásról és a fésülködésről sem. A ruházat tisztasága és épsége ugyan olyan fontos, mint a tisztálkodás. Gyakran apró kiütés, gyulladás, hámlás, csípés, pici vágás jelenik meg a bőrön. Ezt azonnal jelezni kell a szakembernek, mivel lehet allergia egy kozmetikai készítményre, a bőr kiszáradása a túlzott szappan használattól vagy valamilyen betegség tünete. Bőrünket nemcsak kívülről kell rendben tartani, hanem egészségesen táplálkozni, legalább 2 liter folyadékot meginni és minimum nyolc órát aludni. A megfelelő személyes higiénia megelőzi a betegségeket, jó közérzetet biztosít, magabiztossá tesz.

 

Egészséges életmód – helyes táplálkozás

„Ételed legyen a te orvosságod”  Hippokratész

A helyes táplálkozás az egészséges életmód egyik alapfeltétele. Célja, hogy szervezetünknek rendszeresen megadjuk azokat a tápanyagokat, vitaminokat, amikre szüksége van. Ezért az ételek kiválasztásánál nem az ételek íze az elsődleges szempont, hanem az, hogy mennyire szolgálja az egészségünket. A megfelelő táplálkozás alapja a napi ötszöri, változatos étkezés.

Ezek alkalmával teljes kiőrlésű gabonaféle, friss zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék, hús, hal, tojás, köretnek krumpli és párolt zöldség kerüljön az asztalra. A túlzott só és cukor használatát, a káros anyagokat, az ízfokozókat, az adalékanyagokat, a tartósítószereket, a félkész ételeket, a cukros üdítőket kerülni kell. Emellett nagyon fontos a folyadékfogyasztás. Az ajánlott mennyiség naponta 2 liter. Ez lehet csapvíz, szűrt víz vagy ásványvíz. Ezeket lehet ízesíteni mentával, citrommal. Természetesen az édesség fogyasztása is megengedett heti egy-két alkalommal. Tiltott élelmiszer nincs, csak oda kell figyelni a mértékletességre. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor különböző betegségek alakulhatnak ki. Például allergia, emésztési zavar, bőr- és súlyproblémák. Ha viszont odafigyelünk arra, hogy miből, mennyit és mikor eszünk, már nagyon sokat tettünk az egészségünk megőrzése érdekében.

Egészséges életmód – a testmozgás jelentősége

,,Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre.” Edward Stanley

Az egészséges életmód alapfeltétele a mozgás. A rendszeresen végzett testmozgás jót tesz a testi-lelki egészségnek. Csökkenti a szorongást, a stresszt. Javítja a hangulatot, segít megszabadulni a függőségektől, feltölt energiával és megkönnyíti az alvást. Kitartóvá tesz, növeli az önbizalmat, kreativitást. Fejleszti az állóképességet, fokozza a teljesítőképességet. Elengedhetetlen az izomzat és a csontozat megfelelő fejlődéséhez. Segít a betegségek megelőzésében, az ideális testsúly elérésében, megtartásában. Mivel az egészségünk megőrzése érdekében a mindennapos testedzés nélkülözhetetlen ezért mindenkinek célszerű megtalálnia a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Ehhez figyelembe kell venni a testi adottságokat, egészségügyi problémát, érdeklődési kört, a lakóhely sajátosságát. A szabadidős sport közül a futás, a biciklizés, a túrázás, a séta és a labdajátékok a legelterjedtebbek. Szakemberek szerint a legideálisabb az úszás. Vannak általános érvényű szabályok, amelyeket mindig be kell tartani. Ezek közül a legfontosabb, hogy ne eddzünk kimerülésig.

Amellett, hogy a mozgás a testi-lelki egészségünk alapja, rendszert is visz az életünkbe és biztosítja a szabadidő hasznos, biztonságos eltöltését.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support