Tantárgyi fejlesztés – utolsó témák

Elsősorban az ismeretek alkalmazása a célunk. A matematikai eszköztudás elérése a cél, azér állítottuk össze az alábbi témaköröket:

 • Az eddig megismert népszerű, valamint új, a gyerekek érdeklődési körének, életkorának megfelelő játékok, játékos feladatok a matematikai kompetenciáik fejlesztése céljából.
 • Fejszámolás. Játék: „Bűvös négyzet”
 • Kombinatorikai feladatok megoldása
 • Mindennapi problémák megoldása törtek szorzásával és osztásával. Játék: Amőba
 • Százalékszámítás a mindennapi életből vett példákkal
 • Sudocu –verseny szervezése különböző nehézségű feladványokkal
 • Szöveges feladatok alapműveletek gyakorlására, szituációs játékokkal. – Vásárlások különböző „üzletekben”, helyzetekben
 • Nyitott mondatok, egyenletek. Játék: Pylos
 • Rejtvények:” Szám szerint”
 • Táblázatok, grafikonok, statisztikák készítése, ill. leolvasása
 • Dominó:
 • Hagyományos: logikus gondolkodás, szabályjáték
 • Számdominó: műveletek gyakorlása
 • Gombfoci pálya:
  • Tervezés, kivitelezés: mérés, mértékegységek; terület, kerület;kicsinyítés; szimmetria; a játék szabályainak megismerése; csoportkohézió erősítése
 • Malomjáték különböző táblákon
 • Memóriajáték: többszörösök, Bumm játék
 • Gyufás játékok: térszemlélet fejlesztése, területek meghatározása
 • Internethasználat: Információk keresése, oktatóprogramok megismerése
 • Negatív szám értelmezése: – adósság, – fagypont alatti hőmérséklet, készpénz, adósság fogalma – Takarékosság!

Tantárgyfejlesztés – utolsó mérföldkő

Célok:

 • A foglalkozásokon az utolsó szakaszban is nem a tantervi anyag tanítása volt a célom, hanem az alkalmazható, mindennapi életben való gyakorlati, matematika tudás átadása, alkalmazása játékos formában.
 • A logikus gondolkodás sokoldalú fejlesztése különböző matematikai játékokkal
 • Rendszeres munka nyomán elérni, hogy a diákok megtapasztalhassák, hogy egy matematika probléma megoldása nem csak nehéz munka, hanem élményszerzés is lehet.
 • Szabadidő hasznos eltöltése.
 • Kíváncsiság, érdeklődés fenntartása a matematika iránt.

A tanulók motiválása, logikai képességeinek fejlesztése céljából állítottuk össze a fenti célokat. Ennek megfelelőek voltak azok a témakörök, amelyeket az utolsó mérföldkőben feldolgoztunk. Sok-sok játékos foglalkozást szerveztünk,  versenyeken motiváltuk a tanulókat. Ezzel a terészettudományos tantárgyak tanulását – ezen belül is a matematika – nagymértékben megkönnyítettük.

Cirkusz

Kulturális programként szerepelt a táborunkban a cirkuszlátogatás.  A kemping melletti mezőn állították fel a cirkuszi sátrat a Donnert vándorcirkusz tagjai. A gyerekek nagy része még soha nem volt ilyen vándorcirkuszban, ezért kíváncsian várták az előadást. Persze ez egy kevés tagből álló társulat volt, nem világszínvonallal. Ennek ellenére  élveztük az előadást, annál is inkább, mert a nézők közül a mi tanulóinkat is felhívta a bohóc a porondra, ahol sok nevetés közben ők is produkálhatták magukat. Rengetget nevettünk, jól szórakoztak a gyerekek. A legnagyobb sikere az állatszelídítő hölgynek volt, aki édes kiskutyákat idomított, ezzel lépett fel. A gyerekek ízelítőt kaptak a régi cirkuszok büféjének hangulatából is, ahol a színes nyalókák, cukros szörpök, léggömbök sokaságát kínálták a nézőknek. ez is élmény volt számukra, sokan még nem kóstoltak ilyen jellegű édességeket.

Este, a közös tábori beszélgetésen szóba kerültek a cirkusz-művészet. Ennek keretében felsoroltuk a világ  és a magyar cirkuszvilág ismert művészeit.

Ökocentrum

Nagy élményt jeletett  a poroszlói Ökocentrum megtekintése a közös táborozás alkalmával. A gyerekek figyelmét előtte felhívtuk arra, hogy milyen fontos a teremtésvédelem szempontjából a Tisza élővilágának ismerete, a természetvédelem. Az épületben gyönyörű akváriumokat láthattunk, a Tisza vízben élő állatai mind ott úszkáltak bennük. Nemcsak halakat láthattunk, hanem csúszőmászókat is, teknőcöket is. A kinti állatfarmok világa is magával ragadta a gyerekeket, amelyeken a mezők állati, maarai láthatók.  A vízijátszótéren sokat nevettünk, ritka játszótér ez, amelyet még nem láttak tanulóink.   Az egyik legnagyobb élményt a hajózás jelentette a résztvevők számára , amely azért is értékes volt, mert az idegenvezető részletesen elmesélte a tóban élő élőlények életét. Felkerestük hajóval azokat a nádasban lévő zegzugos helyeket is, ahol a külöböző madarak raknak fészket. Külön érdekesség volt a hajóút során a hattyúk megismerése, amelyeket már név szerint is ismernek a gondozók.

Tábori játék

Tiszafüreden táboroztunk a partneriskolával. Olyan közös játékot szerettünk volna szervezni, amely a 100 fős gyermeklétszámnak is megfelel, leköt, megmozgat ennyi gyerekeket. A testnevelés szakos kolléga szervezte meg a “Várméta” nevű játékot. 4 csapatot alkottak vegyesen a résztvevők: piros, kék, sárga és zöld csapatokat. Mindenki rendelkezett a saját színű zászlójával. A játék lényege az volt, hogy a különböző térfelekről meg kellett szerezni a másik csapat zászlóját. Monden térfélen foglyokat is lehetett ejteni, akiket mozgással, futással lehetett beérni. A kiszabadítás, a foglyok őrzése is izgalmassá tette a játékot. Jól megmozgatta a gyerekeket, rengeteget nevettünk, drukkoltunk közben. Az győzött, amelyik csapat megszerezte a legtöbb zászlót és foglyot. Sok-sok mozgás, izgalom, logika tette érdekessé a küzdelmet mindenki számára.

Mivel ez egy sík mezőn játszódott, meleg is volt, jól esett utána a Tisza-tó hűs vizében lubickolni.

2019.07.02. Táboron belüli előadás az okostelefonok használatáról

A közös táborozás alkalmával egy előadást szerveztünk a két iskola tanulóinak. A téma aktuális volt: az okostelefonok használata. Már a tábor első napján megbeszéltük, hogy ritkítják a telefonjaik használatát, hiszen elsősorban a közös együttlét miatt szerveztük a tábort. Sajnos már az első éjszaka el kellett venni néhány résztvevőtől a telefonját, hiszen nem hagyták társaikat békén, üzeneteket küldözgettek. Ezt az előadaás elején elemezték is, miért nem volt helyes. Ezután felsorolta az előadó a veszélyeket, amik a gyerekeket fenyegetik, megkeresik őket bűnözők is. Ilyenkor mindenképpen felnőtt segítségét kell kérni. Néhány konkrét esetet is megismeretett a gyerekekkel, amik arról szóltak, hogy a hiszékenységnek milyen következményei lehettek. Próbaképpen összeszedtük a telefonokat erre az éjszakára – bizonyítékul, hogy jól el lehet tölteni az időt közösségben mobiltelefonok nélkül is. Sokan azonban alig várták másnap, hogy visszakapják a mobilukat.

Előadás a táborban – gyümölcsök az étrendünkben

Tiszafüreden táboroztunk a testvériskola diákjaival. 2019 július 4-én, délelőtt Ács Krisztina pedagógus tartott előadást a gyerekeknek. A téma kapcsolódott a táplálkozáshoz: mennyi gyümölcsöt fogyasszunk? Egy laptop segítségével tartotta a bemuatót a pedagógus, amelyen statisztikai adatok bemutatása volt látható bevezetéséként. Ezek az adatok arra vonatkoztak, hogy  magyar gyermekek a különböző életkorban mennyi gyüölcsöt fogyasztanak. Összehasonlításként láthattuk a fejlettebb, svéd társadalom gyermekeinek gyümölcsfogyasztását, és bizony láthatüó volt a magyar táplálkozás egészségtelenebb kimutatása. ezek után bemuttta a pedagógus a szervezetünk szükséges tápanyagigényét, és a különböző gyümölcsök tarakmát, hatását az egészségre.

Közvéleménykutatással győződtünk meg arról, mennyit fogyasztanak gyümölcsbő, milyn gyümölcsöket szeretnek a jelenlévők. Néhány finom, gyümölcsből készült receptet is megismerhettek a gyerekek.

Ezután “élőben” is megkóstolhattak néhány idénygyümölcsöt.

Délutáni foglalkozások 2019 februártól augusztusig.

A gyerekek mozgásműveltsége fokozott fejlődésen ment keresztül. A foglalkozásokra jókedv, nevetés, játékosság volt jellemző, baráti kapcsolatok alakultak ki a gyerekek között.

Külön foglalkozások keretében játékos vetélkedőket tartottunk az egészséges életmódról is. A gyerekek interneten keresték meg a német és a mezőkövesdi testvériskolák honlapját, ahol kikeresték azokat a programokat, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak: sportversenyek, ökotúrák, táplálkozás, stb. Ezeket összehasonlítottuk a mi iskolánk programjaival. Sok ötletet tudtunk meríteni, amelyeket a mi iskolánkban is meg tudunk valósítani. Az egészségnap például nálunk is egvalósítható, ahol nemcsak a táplálkozás lehet a témanap programeleme, hanem a mozgás, a környezetvédelem, az újrahasznosítás is. Erre külön ötletek születtek, amelyeket az iskola DÖK képviselői elé tártunk. A megvalósítás a következő tanévben lesz lehetséges.

Matematika tantárgyfejlesztés 219 február-augusztus

 

A foglalkozások anyaga:

Síkidomok, testek, alakzatok (matematikai fogalmak, jellemzők) elhelyezése a lapon, szerepük, jelentőségük-színhasználat fejlesztése.
Kép szerkesztése síkidomok felhasználásával, új kép rajzolása Photoshoppal.

Rajzolóprogramokban megjelentek az egyszerű geometriai transzformációk (forgatás, tükrözés, nagyítás) is.
Táblázatokkal leírható egyszerű, kereskedelemből vett példákkal, feladatokkal többféle típusú számításokat illusztráltunk.

Néhány alkalommal megjelentek a számrendszerek, elsősorban a számítógépek működésének megértése miatt.

A számítógép-hálózatok szóba jöttek, megkerülhetetlenné vált beszélni a gráfokkal kapcsolatos fogalmakról (pl. pont, él, út, kör, összefüggőség).

A logikai kifejezések, a racionális számok, a sorozatok fogalma. Rajzolási feladatoknál szükség volt a szögfogalom, a sokszögekkel kapcsolatos ismeretek (pl. külső szögek, síklefedések) bővítésére.

Alkalmazási feladatoknál használtuk a geometriai transzformációkkal kapcsolatos (eltolás, nagyítás, forgatás, tükrözés) ismereteket.

A matematikai logika alapelemei, logikai műveletek, ezekkel kapcsolatos azonosságok megismerése, relációk; a halmaz és a sorozat különbözőségének tisztázása, melyik mit jelent az informatikában.

Mérési eredmények kiértékelésével kapcsolatos statisztikai fogalmak tisztázása.  például: az átlag, a szórás.  Ehhez kapcsolódik az eloszlás fogalmának megismerése, és ennek egy lehetséges ábrázolási formájának a különböző diagramtípusoknak a definiálása, értelmezése.

Az informatika eszközrendszere alapvető használatának gyakorlása.

Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuk megtanulása, szokások elsajátítása; problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

A nyelvtanítás témakörei 2019

Erre az időszakra elsősorban két témakört határoztunk meg: a Fertő-tó és a kerékpározás. 2019 nyarára ugyanis egy találkozót szerveztünk a német partneriskola diákjaival és pedagógusaival a Fertő-tóhoz.

E-mail írása német nyelven: a nyári tábor programja, készülődés a találkozásra. Időpontok, dátumok kifejezése, helymeghatározások, orientálódás, útvonalak Magyarországon és Németországban

A Fertő-tó nevezetességei

Az egészséges életmód egyik kitétele a sportolás: kerékpározás

A kerékpározás szabályai

Kerékpárútvonalak a Fertő-tónál

A levélírás szabályai és formája

A tanulók jól felkészültek ezekből a témakörökből. Előzetes felkészülés is szükséges volt, de a foglalkozásokon is megkerestük együtt az információkat az internetről. Így azt is megmutattuk a tanulóknak, hogy az internet haználata hogyan segíti az önálló tanulást.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support